Seminar 6.9.2024 – Javna nabava – Prijenos iskustva iz primjene novog EOJN RH
lip28

Seminar 6.9.2024 – Javna nabava – Prijenos iskustva iz primjene novog EOJN RH

Javna nabava – aktualnosti u javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj i EU Raspored programa (8 nastavnih sati) 9:00 – 10:30 (90 mi9:00 – 10:30nuta/ 2 nastavna sata) Pripremne radnje prije kreiranja dokumentacije o nabavi u EOJN RH – I dio Općeniti prikaz nove platforme EOJN RH Priprema dokumentacije o nabavi sukladno Pravilniku o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN, broj 65/17,75/20) – obvezni sadržaj koji...

Više

newspaper templates - theme rewards