Seminar 10.4.2017 – Usavršavanje u javnoj nabavi

Ivula d.o.o. organizira jednodnevni seminar iz područja javne nabave koji će se održati 10.4.2017. u Puli.

SADRŽAJ PROGRAMA USAVRŠAVANJA

RASPORED (6 nastavnih sati)
Vrijeme Područje izobrazbe Sati
09:00 –10:30 ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE RH

  • obilježja e-javne nabave, stanje i perspektive
2
10:30 –10:45 Pauza za kavu  
10:45 –12:15 NOVINE U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE

  • otvoreni postupak javne nabave, pregovarački postupak javne nabave
  • tehnike i instrumenti za zbirnu i elektroničku nabavu

PRIKAZ POSTUPKA OBJAVLJIVANJA E- NABAVE I PODNOŠENJE PONUDA

  • Prikaz objave postupka e-nabave
  • Podnošenje ponuda elektroničkim putem, prikaz rada ponuditelja u e-nabavi
2
12:15 –13:15 Pauza za ručak  
13:15 –14:45 PRAKTIČNI PRIMJERI PROVOĐENJA POSTUPAKA U EOJN-U 2

SADRŽAJ PROGRAMA USAVRŠAVANJA

NAZIV PROGRAMA USAVRŠAVANJA Elektronički oglasnik javne nabave RH

Novine u postupcima javne nabave

Prikaz postupka objavljivanja e- nabave i podnošenje ponuda.

Praktični primjeri provođenja postupaka u EOJN-u

DATUM ODRŽAVANJA PROGRAMA 10.3.2017.
MJESTO ODRŽAVANJA PROGRAMA Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Pula Carrarina 5 , 52100, Pula
TRAJANJE PROGRAMA Jednodnevno predavanje /radionica (6 nastavnih sati)
KOTIZACIJA 900,00 kn (PDV uključen u cijenu.) U kotizaciju je uključen ručak, prezentacijski materijal, kolegij blok i olovka. Uplata na IBAN HR2723600001102362883 sa pozivom na broj 00 OIB platitelja.
PREDAVAČI Ovlašteni treneri javne nabave, stručne osobe s višegodišnjim iskustvom u praksi: Ostap Graljuk
PLANIRANI BROJ POLAZNIKA PROGRAMA 50
Prijavnica * PDF Prijavnica (za ručno popunjavanje) * PDF Dopis (informacije o usavršavanju)

Autor: Dario Mezulić

Podijelite članak na

newspaper templates - theme rewards