Seminar 9.12.2022 – Aktualnosti u sustavu javne nabave kroz praksu DKOM-a i VUS-a i izmjene ugovora o javnoj nabavi
stu03

Seminar 9.12.2022 – Aktualnosti u sustavu javne nabave kroz praksu DKOM-a i VUS-a i izmjene ugovora o javnoj nabavi

Javna nabava – pitanja i odgovori kroz rješenja DKOM-a   8 nastavnih sati Raspored radionice Predavač Katarina Depope Radman (90 min / 2 školska sata)   Aktualnosti u sustavu javne nabave Primjena izmjena i dopuna ZJN 2016 u praksi Primjena Uredbe Vijeća (EU) o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini Što nas očekuje u 2023. godini? predavanje, primjeri, pitanja i odgovori  ...

Više
Seminar 30.9.2022 – Javna nabava – pitanja i odgovori kroz rješenja DKOM-a
kol19

Seminar 30.9.2022 – Javna nabava – pitanja i odgovori kroz rješenja DKOM-a

Javna nabava – pitanja i odgovori kroz rješenja DKOM-a Raspored programa (8 nastavnih sati) Vrijeme Područje izobrazbe 9:00 – 10:30 (1. sat/45 min)  Aktualnosti u pravnoj zaštiti izmjene Zakona o javnoj nabavi pravni interes – izmjena prakse DKOM-a izbor odluka DKOM-a (načela javne nabave, razlozi za poništenje postupka javne nabave i dr.)predavač Daria Duždević 9:45 – 10:30 (2. sat/45 min)   Najčešće greške u izradi...

Više
Seminar 3.6.2022 – Pregled najvažnijih točaka u pripremi i provedbi postupaka javne nabave s osvrtom na aktualnu praksu kontrolnih tijela DKOM-a, VUS-a i posredničkih tijela kod nabava sufinanciranih EU sredstvima
svi05

Seminar 3.6.2022 – Pregled najvažnijih točaka u pripremi i provedbi postupaka javne nabave s osvrtom na aktualnu praksu kontrolnih tijela DKOM-a, VUS-a i posredničkih tijela kod nabava sufinanciranih EU sredstvima

Pregled najvažnijih točaka u pripremi i provedbi postupaka javne nabave s osvrtom na aktualnu praksu kontrolnih tijela DKOM-a, VUS-a i posredničkih tijela kod nabava sufinanciranih EU sredstvima   Raspored programa (8 nastavnih sati) Vrijeme Područje izobrazbe 9:00 – 10:30 (90 minuta/2 nastavna sata) Od kuda krenuti kada nam predstoji raspisivanje postupka javne nabave? Plan nabave – donošenje, izrada, posebnosti kod...

Više
Seminar 13.5.2022 – Pregled najvažnijih točaka u pripremi i provedbi postupaka javne nabave s osvrtom na aktualnu praksu kontrolnih tijela DKOM-a, VUS-a i posredničkih tijela kod nabava sufinanciranih EU sredstvima
tra06

Seminar 13.5.2022 – Pregled najvažnijih točaka u pripremi i provedbi postupaka javne nabave s osvrtom na aktualnu praksu kontrolnih tijela DKOM-a, VUS-a i posredničkih tijela kod nabava sufinanciranih EU sredstvima

Pregled najvažnijih točaka u pripremi i provedbi postupaka javne nabave s osvrtom na aktualnu praksu kontrolnih tijela DKOM-a, VUS-a i posredničkih tijela kod nabava sufinanciranih EU sredstvima   Raspored programa (8 nastavnih sati) Vrijeme Područje izobrazbe 9:00 – 10:30 (90 minuta/2 nastavna sata) Od kuda krenuti kada nam predstoji raspisivanje postupka javne nabave? Plan nabave – donošenje, izrada, posebnosti kod...

Više
Seminar 25.3.2022 – Zakon o javnoj nabavi kroz praksu DKOM-a i VUS-a
sij26

Seminar 25.3.2022 – Zakon o javnoj nabavi kroz praksu DKOM-a i VUS-a

Zakon o javnoj nabavi kroz praksu DKOM-a i VUS-a   Raspored programa (8 nastavnih sati) Vrijeme Područje izobrazbe 1. sat (45 min)9:00 – 9:45  Žalbeni postupak – postupovne pretpostavke Postupovne pretpostavke Kada gospodarski subjekt nema pravni interes za izjavljivanje žalbe? Ima li odabrani ponuditelj pravo na žalbu? (Daria Duždević)   2. sat (45 min) 9:45 -10:30 Žalbeni postupak – prava i obveze stranaka Kako dobro...

Više
Seminar 17.12.2021 – Praksa DKOM-a i VUS-a u svezi sa institutima pregleda i ocjene ponuda sukladno ZJN 2016  i izvršenje ugovora o javnoj nabavi
stu24

Seminar 17.12.2021 – Praksa DKOM-a i VUS-a u svezi sa institutima pregleda i ocjene ponuda sukladno ZJN 2016 i izvršenje ugovora o javnoj nabavi

Praksa DKOM-a i VUS-a u svezi sa institutima pregleda i ocjene ponuda sukladno ZJN 2016  i izvršenje ugovora o javnoj nabavi   8 nastavnih sati Raspored programa Vrijeme Područje izobrazbe (90 min/2 školska sata) Primjena instituta pojašnjenja i upotpunjavanja ponude tumačenje i primjena u praksi izmjena ponude aktualna pitanja i odgovori primjeri iz prakse i odluke DKOM-a i VUS-a Izuzetno niska cijena tumačenje i primjena u...

Više

newspaper templates - theme rewards