Seminar 7.6.2024 – Javna nabava – aktualnosti u javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj i EU

Javna nabava – aktualnosti u javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj i EU

Raspored programa (8 nastavnih sati)

Predavanje

vrijeme

Vrijeme Raspored predavanja Predavači –

stručne osobe

8:30 – 9:00 Registracija polaznika
9:00 – 9:45 1. sat (45 min) Najčešće greške u izradi dokumentacije o nabavi
 • nejasna, dvojbena i kontradiktorna DoN
 • opis predmeta nabave i tehničke specifikacije
 • izrada i popunjavanje troškovnika
Daria Duždević
9:45 -10:30 2. sat (45 min) Kako odrediti uvjete tehničke i stručne sposobnosti
 • minimalne razine sposobnosti
 • isti ili slični radovi, usluge, isporuke robe
 • u kojem trenutku treba postojati sposobnost
Daria Duždević
10:30-10:45 15 min Pauza za kavu
10:45-11:30 3. sat (45 min) Kao dobro izvršiti pregled i ocjenu ponuda
 • najčešće greške i nepravilnosti u pregledu i ocjeni ponuda
 • greške kod pojašnjenja i upotpunjavanja ponuda (čl.293.)
 • što ako je cijena ponude veća od procijenjene vrijednosti predmeta nabave

 

Daria Duždević
11:30-12:15 4. sat (45 min) Kao dobro izvršiti pregled i ocjenu ponuda

Odluke o poništenju postupka

 • greške kod instituta oslanjanja i podugovaranja
 • greške u primjeni instituta dostave ažuriranih popratnih dokumenata (čl.263.)
 • primjeri odluka o poništenju postupka
Daria Duždević
12:15-12:45 30 min Pauza za ručak
12:45-13:30 5. sat (45 min) Praksa u primjeni ekonomski najpovoljnije ponude
 • najčešće greške u određivanju pondera ekonomski najpovoljnije ponude
 • najčešći modeli prema vrstama nabava
 • primjena zelenih kriterija kod ekonomski najpovoljnije ponude
Anđelko Rukelj
13:30-14:15 6. sat (45 min) Praksa u primjeni ekonomski najpovoljnije ponude
 • primjeri rješenja sa pogrešnom primjenom kriterija ekonomski najpovoljnije ponude
 • problematika vrednovanja iskustva stručnjaka u modelima ekonomski najpovoljnije ponude
Anđelko Rukelj
14:15-14:30 15 min Pauza za kavu
14:30-15:15 7. sat (45 min) Javna nabava u EU
 • pravni okvir EU za javnu nabavu
 • -uloge i odgovornosti država članica
 • izvješća država članica
Anđelko Rukelj
15:15-16:00 8. sat (45 min) Javna nabava u EU
 • ciljevi javne nabave i tržišno natjecanje
 • postupci sa jednim ponuditeljem
 • da li javna nabava postaje jednostavnija
Anđelko Rukelj

 

Prijavnica * PDF Prijavnica (za ručno popunjavanje) * PDF Dopis (informacije o usavršavanju)

Autor: Dario Mezulić

Podijelite članak na

newspaper templates - theme rewards