Seminar 10.9.2021 – Primjeri dobre prakse u propisivanju uvjeta tehničke i stručne sposobnosti za radove, robe i usluge

Primjeri dobre prakse u propisivanju uvjeta tehničke i stručne sposobnosti za radove, robe i usluge

 

8 nastavnih sati

Raspored programa

Vrijeme Područje izobrazbe

9:00 – 10:30
2 nastavna sata 
Istraživanje tržišta – definiranje uvjeta tehničke i stručne sposobnosti u Dokumentaciji o nabavi

 • Određivanje uvjeta tehničke i stručne sposobnosti po čl. 259. ZJN 2016
 • Kako odrediti minimalne uvjete tehničke i stručne sposobnosti koji će nam osigurati kvalitetu u izvršenju ugovora
 • Važnost istraživanja tržišta i poznavanja predmeta nabave
 • Povezanost uvjeta i zahtjeva tehničke i stručne sposobnosti sa predmetom nabave
 • Utvrđivanje minimuma zahtjeva koji su neophodni za odabir pouzdanog ponuditelja
 • Povezanost uvjeta i zahtjeva tehničke i stručne sposobnosti s drugim uvjetima iz dokumentacije o nabavi
 • Primjeri dobre prakse iz provedenih postupaka javne nabave za radove/robe/usluge
10:30-10:45 Pauza za kavu
 

10:45-12:15
2 nastavna sata

Prethodno sudjelovanje potencijalnih ponuditelja u pripremi postupka javne nabave

 • Prethodno sudjelovanje ponuditelja u pripremi postupka nabave i mjere koje je naručitelj obvezan poduzeti temeljem čl. 199. ZJN 2016
 • Osvrt na čl. 198. ZJN 2016 – komentari/zahtjevi za izmjenom uvjeta i zahtjeva tehničke i stručne sposobnosti u fazi obveznog prethodnog savjetovanja
 • Može ili ponuditelj koji je prethodno sudjelovao u pripremi postupka biti isključen iz postupka i pod kojim uvjetima?
 • Povezivanje s čl.254. ZJN 2016 – ostali razlozi isključenja Obveze naručitelja prije isključenja ponuditelja – obveza zvanja da pojašnjenje sa svrhom da se dokaže da sudjelovanje u pripremi postupka nabave ne može narušiti tržišno natjecanje
12:15-13:00 Pauza za ručak

13:00-14:30
2 nastavna sata
Propisivanje uvjeta tehničke i stručne sposobnosti, ispunjavanje i pregled ESPD obrasca

 • Članak 268. ZJN 2016 – uvjeti tehničke i stručne sposobnosti koji se mogu koristiti za nabavu RADOVA
 • Članak 268. ZJN 2016 – uvjeti tehničke i stručne sposobnosti koji se mogu koristiti za nabavu ROBA
 • Članak 268. ZJN 2016 – uvjeti tehničke i stručne sposobnosti koji se mogu koristiti za nabavu USLUGA
 • Dokazivanje kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta u fazi predaje ponude – Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi, čl. 260. ZJN 2016
14:30-14:45 Pauza za kavu
 

14:45-16:15

2 nastavna sata

 • Prikaz praktičnih primjera propisivanja uvjeta tehničke i stručne sposobnosti iz dokumentacija provedenih postupaka javne nabave RADOVI/ROBE/USLUGE
NAZIV PROGRAMA USAVRŠAVANJA
Primjeri dobre prakse u propisivanju uvjeta tehničke i stručne sposobnosti za radove, robe i usluge
DATUM ODRŽAVANJA PROGRAMA 10.9.2021.
MJESTO ODRŽAVANJA PROGRAMA Hotel Pula, Sisplac 31, Pula
TRAJANJE PROGRAMA Jednodnevno predavanje /radionica (8 nastavnih sati)
KOTIZACIJA 1.000,00 kn (PDV uključen u cijenu.) U kotizaciju je uključen ručak, prezentacijski materijal, kolegij blok i olovka. Uplata na IBAN HR2823900011101129496 sa pozivom na broj 00 OIB platitelja.
PREDAVAČI Ovlašteni treneri javne nabave, stručne osobe s višegodišnjim iskustvom u praksi: Mirjana Čusek – Slunjski
PLANIRANI BROJ POLAZNIKA PROGRAMA 50
Prijavnica * PDF Prijavnica (za ručno popunjavanje) * PDF Dopis (informacije o usavršavanju)

Autor: Dario Mezulić

Podijelite članak na

newspaper templates - theme rewards