Seminar 11.9.2015 – Usavršavanje u javnoj nabavi

Ivula d.o.o. organizira jednodnevni seminar iz područja javne nabave koji će se održati 11.9.2015. u Puli.

 SADRŽAJ PROGRAMA USAVRŠAVANJA

RASPORED (8 nastavnih sati)
9:00 – 10:30
(90 min/2 školska sata) 
Planiranje javne nabave u projektima EU-uvod u temu

 • Zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave na projektima financiranim iz sredstava EU
 • Razumijevanje načela javne nabave u kontekstu projekta financiranih iz sredstava EU
 • Uloga stručnjaka za javnu nabavu u životnom vijeku pojedinog EU projekta
10:30 – 10:45 Stanka za kavu
10:45– 12:15
(90 min/2 školska sata)
Planiranje javne nabave u projektima EU – izrada plana Nabave

 • Istraživanje tržišta
 • Određivanje predmeta nabave i procijenjene vrijednosti nabave
 • Mogućnost određivanja grupa predmeta nabave
 • Plan nabave (primjeri)
12:15 – 13:15 Stanka za ručak
13:15 – 14:45
(90 min/ 2 školska sata)
Provedba javne nabave u projektima EU

 • Izrada dokumentacije za nadmetanje za provedbu projekata financiranim sredstvima EU
 • Kriterij ekonomski najpovoljnije ponude
 • Prethodne (ex ante) i naknadne (ex post) kontrole dokumentacije za nadmetanje
14:45 – 15:00 Stanka
15:00 – 16:30
(90 min/ 2 školska sata)
Žalbeni postupci

 • Analiza Izvješća DKOM-a o najčešćim razlozima za izjavljivanje žalbe i najčešće utvrđenim nepravilnostima u žalbenim postupcima javne nabave financiranih iz EU fondova
 • Praksa Europskog suda pravde u žalbenim postupcima javne nabave
   

 SADRŽAJ PROGRAMA USAVRŠAVANJA

 

NAZIV PROGRAMA USAVRŠAVANJA Planiranje i provedba javne nabave u projektima financiranim iz sredstava Europske unije
DATUM ODRŽAVANJA PROGRAMA 11.9.2015
MJESTO ODRŽAVANJA PROGRAMA Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Pula Carrarina 5 , 52100, Pula
TRAJANJE PROGRAMA Jednodnevno predavanje /radionica (8 nastavnih sati)
KOTIZACIJA 1.000,00 kn (PDV uključen u cijenu.) U kotizaciju je uključen ručak, prezentacijski materijal, kolegij blok i olovka. Uplata na IBAN HR2723600001102362883 sa pozivom na broj 00 OIB platitelja.
PREDAVAČI Ovlašteni treneri javne nabave, stručne osobe s višegodišnjim iskustvom u praksi :  Mirjana Čusek-Slunjski
PLANIRANI BROJ POLAZNIKA PROGRAMA 50
Prijavnica * PDF Prijavnica (za ručno popunjavanje) * PDF Dopis (informacije o usavršavanju)

Autor: Dario Mezulić

Podijelite članak na

newspaper templates - theme rewards