Seminar 15.9.2023 – Javna nabava – pitanja i odgovori kroz rješenja DKOM-a

Javna nabava – pitanja i odgovori kroz rješenja DKOM-a

Raspored programa (8 nastavnih sati)

9:00 – 9:45 1. sat (45 min) Aktualnosti u pravnoj zaštiti
 • pravni interes – izmjena prakse DKOM-a
 • izbor odluka DKOM-a (načela javne nabave, razlozi za poništenje postupka javne nabave i dr.)
Daria Duždević
9:45 -10:30 2. sat (45 min) Najčešće greške u izradi dokumentacije o nabavi
 • nejasna, dvojbena i kontradiktorna DoN
 • opis predmeta nabave i tehničke specifikacije
 • izrada i popunjavanje troškovnika
Daria Duždević
10:30-10:45 15 min Pauza za kavu
10:45-11:30 3. sat (45 min) Kako odrediti uvjete tehničke i stručne sposobnosti
 • minimalne razine sposobnosti
 • isti ili slični radovi, usluge, isporuke robe
 • u kojem trenutku treba postojati sposobnost
Daria Duždević
11:30-12:15 4. sat (45 min) Oslanjanje na tehničku i stručnu sposobnost drugih

gospodarskih subjekata

 • pod kojim uvjetima se ponuditelj može osloniti na sposobnost drugih
 • odnos oslanjanja i podugovaranja
 • oslanjanje na sposobnost člana zajednice ponuditelja
Daria Duždević
12:15-12:45 30 min Pauza za ručak
12:45-13:30 5. sat (45 min) Kao dobro izvršiti pregled i ocjenu ponuda
 • najčešće greške i nepravilnosti u pregledu i ocjeni ponuda
 • greške kod pojašnjenja i upotpunjavanja ponuda (čl.293.)
 • što ako je cijena ponude veća od procijenjene vrijednosti predmeta nabave
Anđelko Rukelj
13:30-14:15 6. sat (45 min) Kao dobro izvršiti pregled i ocjenu ponuda
 • kako utvrditi izuzetno nisku ponudu
 • greške u primjeni instituta dostave ažuriranih popratnih dokumenata (čl.263.)
 • zapisnik o pregledu i ocjeni, greške i poučci istih
Anđelko Rukelj
14:15-14:30 15 min Pauza za kavu
14:30-15:15 7. sat (45 min) Ugovori o javnoj nabavi
 • kritične točke ugovora o javnoj nabavi
 • kontrola izvršenja ugovora o javnoj nabavi
Anđelko Rukelj
15:15-16:00 8. sat (45 min) Ugovori o javnoj nabavi
 • izmjene ugovora zbog promijenjenih okolnosti
 • izmjene ugovora zbog promjene cijena
Anđelko Rukelj
Prijavnica * PDF Prijavnica (za ručno popunjavanje) * PDF Dopis (informacije o usavršavanju)

Autor: Dario Mezulić

Podijelite članak na

newspaper templates - theme rewards