Seminar 16.12.2016 – Usavršavanje u javnoj nabavi

Ivula d.o.o. organizira jednodnevni seminar iz područja javne nabave koji će se održati 16.12.2016. u Puli.

 SADRŽAJ PROGRAMA USAVRŠAVANJA

RASPORED (8 nastavnih sati)
9:30 – 11:00
(90 min/2 nastavna sata) 
Planiranje u javnoj nabavi

·         organizacija izrade plana nabave- interne procedure planiranja i dionici u procesu planiranja

·         planiranje potreba za redovno poslovanje – utvrđivanje predmeta nabave

·         usklađivanje procijenjene vrijednosti s osiguranim sredstvima

11:00 – 11:15 Stanka za kavu
11:15– 12:45
(90 min/2 nastavna sata)
·         planiranje bagatelne nabave

·         povezivanje stavki plana s financijskim planom ili proračunom

·         koji su izvori informacija za provedbu istraživanja tržišta nabave

·         kako se izrađuje specifikacije predmeta nabave temeljem provedenog istraživanja tržišta

12:45 – 13:30 Stanka
13:30– 15:00
(90 min/2 nastavna sata)
·         obveze izrade plana nabave prema ZJN

·         izmjene i dopune plana nabave

·         primjer plana nabave

·         novine koje donosi prijedlog novog  ZJN vezano uz plan nabave

15:00 – 15:15 Stanka za kavu
15:15 – 16:45
(90 min/ 2 nastavna sata)
Planiranje pojedinačne nabave – planiranje pojedinog postupka/načina  nabave

·         koji je cilj izrade pojedinačnih planova nabave

·         koji je sadržaj pojedinačnog plana nabave

·         kako primijeniti rezultate iz prethodnih nabava u procesu planiranja?

Kontrola izvršenja ugovora i registar ugovora

·         kako provjeriti rezultate efikasnog planiranja?

   

 SADRŽAJ PROGRAMA USAVRŠAVANJA

NAZIV PROGRAMA USAVRŠAVANJA Planiranje i izrada plana nabave za 2017. – proces, obveze i specifičnosti
DATUM ODRŽAVANJA PROGRAMA 16.12.2016.
MJESTO ODRŽAVANJA PROGRAMA Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Pula Carrarina 5 , 52100, Pula
TRAJANJE PROGRAMA Jednodnevno predavanje /radionica (8 nastavnih sati)
KOTIZACIJA 1.000,00 kn (PDV uključen u cijenu.) U kotizaciju je uključen ručak, prezentacijski materijal, kolegij blok i olovka. Uplata na IBAN HR2723600001102362883 sa pozivom na broj 00 OIB platitelja.
PREDAVAČI Ovlašteni treneri javne nabave, stručne osobe s višegodišnjim iskustvom u praksi: Daniela Banković i Nada Gunjača
PLANIRANI BROJ POLAZNIKA PROGRAMA 50
Prijavnica * PDF Prijavnica (za ručno popunjavanje) * PDF Dopis (informacije o usavršavanju)

Autor: Dario Mezulić

Podijelite članak na

newspaper templates - theme rewards