Seminar 17.10.2014 – Usavršavanje u javnoj nabavi

Ivula d.o.o. organizira jednodnevni seminar iz područja javne nabave koji će se održati 17.10.2014. u Puli.

 PODACI O PROGRAMU USAVRŠAVANJA

NAZIV PROGRAMA USAVRŠAVANJA 1. Zelena nabava (4 šk. sata)
2. Koncesije (4 šk. sata)
DATUM ODRŽAVANJA PROGRAMA 17.10.2014.
MJESTO ODRŽAVANJA PROGRAMA Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Pula, Carrarina 5, 52100 Pula
TRAJANJE PROGRAMA Jednodnevno predavanje /radionica (8 nastavnih sati)
KOTIZACIJA 1.000 kn (PDV uključen u cijenu.) U kotizaciju je uključen ručak, prezentacijski materijal, kolegij blok i olovka. Uplata na IBAN HR2723600001102362883 sa pozivom na broj 00 OIB platitelja.
PREDAVAČI Ovlašteni treneri javne nabave, stručne osobe s višegodišnjim iskustvom u praksi : Katarina Depope Radman
PLANIRANI BROJ POLAZNIKA PROGRAMA do popunjenja

Program usavršavanja odobren od Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav jvne nabave, Evidencijski broj: 2014-0079

 

SADRŽAJ PROGRAMA USAVRŠAVANJA

RASPORED (8 nastavnih sati)

9:00 – 10:30
(90 min/2 školska sata) 
Zelena nabava

 • općenito o zelenoj nabavi
 • principi zelene javne nabave
 • zakonska legislativa zelene javne nabave
 • ISSO i CE oznake, harmonizirane hrvatske norme i njihova uloga u izradi dokumentacije za nadmetanje, zeleni certifikati i njihov utjecaj na dokaze sposobnosti u postupcima javne nabave
 • kriteriji za odabir ponude i zelena javna nabave
10:30 – 11:00 Stanka za kavu
11:00– 12:30
(90 min/2 školska sata)
 • „zeleni“ postupak javne nabave
 • kako „ozeleniti“ nabavu?
 • dokazi sposobnosti kod zelene javne nabave
 • tehničke specifikacije kod zelene javne nabave
 • primjeri zelene javne nabave u RH i EU
12:30 – 13:30 Stanka za ručak
13:30 – 15:00
(90 min/ 2 školska sata)
Koncesije

 • uvod u koncesije
 • opis elemenata i svrhe pripremnih radnji
 • obrazloženje obveza davatelja koncesija u odnosu na osnivanje stručnog povjerenstva i opseg rada istog
 • studija opravdanosti i analiza davanja koncesije, način izrade, elementi i svrha iste
 • način izračuna procijenjene vrijednosti koncesije ovisno o vrstama koncesije te svrha izračunate vrijednosti u postupku davanja koncesije i provedbe ugovora o koncesiji
 • usklađenost sa planovima davanja koncesija (jednogodišnji-trogodišnji)
15:00 – 16:30
(90 min/ 2 školska sata)
 • način izrade sadržaj dokumentacije za nadmetanje
 • obveze davatelja koncesije u slučaju koncesije s obilježjima JPP i postupka primjene zakona o JPP
 • vrste postupka davanja koncesije
 • odlučivanje i promjenjivom postupku
 • uvjeti i načini primjene Zakona o javnoj nabavi u postupcima davanja koncesija
 • uvjeti i načini primjene posebnih propisa koji uređuju koncesije u postupcima davanja koncesija
 • ugovor o koncesiji – svojstva i načini sklapanja
 • sadržaj ugovora i primjena posebnih propisa kojima se uređuju koncesije u odnosu na sadržaj ugovora
 • uvjeti i načini izmjene koncesije u odnosu na sadržaj ugovora
 • uvjeti i načini izmjene ugovora o koncesiji
 • otvorena problematika u svezi s koncesijama
Prijavnica * PDF Prijavnica (za ručno popunjavanje) * PDF Dopis (informacije o usavršavanju)

Autor: Dario Mezulić

Podijelite članak na

newspaper templates - theme rewards