Seminar 19.6.2017 – Usavršavanje u javnoj nabavi

Ivula d.o.o. organizira jednodnevni seminar iz područja javne nabave koji će se održati 19.6.2017. u Puli.

SADRŽAJ PROGRAMA USAVRŠAVANJA

8 nastavnih sati

Raspored radionice


9:00 – 10:302 nastavna sata 
Novi Zakon o javnoj nabavi i kriteriji odabira

 • dosadašnja iskustva s ENP
 • novi zahtjevi u pogledu kriterija odabira – prikaz novina
 • predavanje,pitanja i odgovori
10:30-10:45 Stanka za kavu
 

10:45-12:15

2 nastavna sata

Izrada dokumentacije o nabavi

 • na koji način definirati kriterije odabira
 • modeli usporedbe ponuda – opcije za naručitelja
 • predavanje,pitanja i odgovori
12:15-13:00 Stanka za ručak

13:00-14:302 nastavna sata
Primjeri određivanja kriterija ENP za pojedine predmete nabave

 • vježba – određivanje kriterija odabira
 • analiza kriterija
 • rasprava
 

14:30-16:00

2 nastavna sata

ENP kroz praksu DKOM-a

 • pregled relevantne prakse DKOM-a vezane uz određivanje kriterija ENP
 • predavanje, pitanja i odgovori

 

SADRŽAJ PROGRAMA USAVRŠAVANJA

NAZIV PROGRAMA USAVRŠAVANJA Novi Zakon o javnoj nabavi – kriteriji odabira; Kriteriji Ekonomski najpovoljnije ponude
DATUM ODRŽAVANJA PROGRAMA 19.6.2017.
MJESTO ODRŽAVANJA PROGRAMA Pula, Dom sportova Mate Parlov, Trg kralja Tomislava 7
TRAJANJE PROGRAMA Jednodnevno predavanje /radionica (8 nastavnih sati)
KOTIZACIJA 1.000,00 kn (PDV uključen u cijenu.) U kotizaciju je uključen ručak, prezentacijski materijal, kolegij blok i olovka. Uplata na IBAN HR2723600001102362883 sa pozivom na broj 00 OIB platitelja.
PREDAVAČI Ovlašteni treneri javne nabave, stručne osobe s višegodišnjim iskustvom u praksi: Zoran Turuk, Daniela Banković
PLANIRANI BROJ POLAZNIKA PROGRAMA 50
Prijavnica * PDF Prijavnica (za ručno popunjavanje) * PDF Dopis (informacije o usavršavanju)

Autor: Dario Mezulić

Podijelite članak na

newspaper templates - theme rewards