Seminar 2.10.2020 – Aktualnosti iz javne nabave kroz primjere provedenih postupaka javne nabave

Ivula d.o.o. organizira jednodnevni seminar iz područja javne nabave koji će se održati 2.10.2020. u Puli.

Aktualnosti iz javne nabave kroz primjere provedenih postupaka javne nabave

 

8 nastavnih sati

Raspored programa

Vrijeme Područje izobrazbe

9:00 – 10:30
2 nastavna sata 
Faza pripreme postupka javne nabave

 • Istraživanje tržišta
 • Plan nabave
 • CPV kodovi
 • Podjela predmeta nabave na grupe
 • Sastav povjerenstva za provođenje postupka javne nabave – minimum ključnih stručnjaka koji su nam potrebni za kvalitetan postupak

Predavač: Mirjana Čusek-Slunjski

10:30-10:45 Stanka
 

10:45-12:15
2 nastavna sata

Izrada dokumentacije o nabavi

 • Povezanost uvjeta i zahtjeva iz dokumentacije o nabavi sa predmetom nabave
 • Utvrđivanje minimuma zahtjeva koji su neophodni za odabir pouzdanog ponuditelja
 • Kriterij ekonomski najpovoljnije ponude iz primjera provedenih postupaka s osvrtom na praksu DKOMa
 • Izmjene dokumentacije o nabavi do roka za dostavu ponuda, potreba produženja roka za dostavu ponuda
 • Žalba na dokumentaciju o nabavi i postupanje naručitelja po primitku žalbe i nakon objave rješenja DKOMa

Predavač: Mirjana Čusek-Slunjski

12:15-13:00 Stanka za ručak

13:00-14:30
2 nastavna sata
Pregled i ocjena ponuda

 • Izrada zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda – praktični primjeri provedenih postupaka
 • Pregled i ocjena ESPD obrasca
 • Zahtjevi za pojašnjenja i upotpunjavanja
 • Ispravci računskih pogrešaka – rizici koji se javljaju kod troškovnika
 • Ažurirani popratni dokumenti, mogućnosti upotpunjavanja/pojašnjenja
 • Produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponuda – obvezna provjera prije sklapanja Ugovora

Predavač: Mirjana Čusek-Slunjski

14:30-14:45 Stanka
 

14:45-16:15

2 nastavna sata

Ugovori i izmjene tijekom trajanja ugovora

 • Primjeri ugovora za robe/radove/usluge
 • Mogućnosti izmjena ugovora tijekom njegova trajanja, primjeri Dodataka osnovnim ugovorima
 • Objave izmjena ugovora u EOJN RH

Predavač: Mirjana Čusek-Slunjski

NAZIV PROGRAMA USAVRŠAVANJA
Aktualnosti iz javne nabave kroz primjere provedenih postupaka javne nabave
DATUM ODRŽAVANJA PROGRAMA 2.10.2020.
MJESTO ODRŽAVANJA PROGRAMA Hotel Pula, Sisplac 31, Pula
TRAJANJE PROGRAMA Jednodnevno predavanje /radionica (8 nastavnih sati)
KOTIZACIJA 1.000,00 kn (PDV uključen u cijenu.) U kotizaciju je uključen ručak, prezentacijski materijal, kolegij blok i olovka. Uplata na IBAN HR2723600001102362883 sa pozivom na broj 00 OIB platitelja.
PREDAVAČI Ovlašteni trener javne nabave, stručna osoba s višegodišnjim iskustvom u praksi: Mirjana Čusek-Slunjski
PLANIRANI BROJ POLAZNIKA PROGRAMA 50
Prijavnica * PDF Prijavnica (za ručno popunjavanje) * PDF Dopis (informacije o usavršavanju)

Autor: Dario Mezulić

Podijelite članak na

newspaper templates - theme rewards