Seminar 20.11.2015 – Usavršavanje u javnoj nabavi

Ivula d.o.o. organizira jednodnevni seminar iz područja javne nabave koji će se održati 20.11.2015. u Puli.

 SADRŽAJ PROGRAMA USAVRŠAVANJA

RASPORED (8 nastavnih sati)
9:00 – 10:30
(90 min/2 školska sata) 
Pravna zaštita u javnoj nabavi

 • Uvod / izvori
 • O Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave
 • Opće odredbe o pravnoj zaštiti
 • Rokovi i način računanja rokova za žalbu
10:30 – 10:45 Stanka za kavu
10:45– 12:15
(90 min/2 školska sata)
Pravna zaštita u javnoj nabavi

 • Izjavljivanje žalbe
 • Sadržaj i učinak žalbe
 • Način dokazivanja pravnog interesa
 • Odlučivanje Državne komisije za kontrolu postupak javne nabave
12:15 – 13:15 Stanka za ručak
13:15 – 14:45
(90 min/ 2 školska sata)
Nova praksa DKOM-a

 • Najčešće greške naručitelja kroz dokumentaciju za nadmetanje
 • Najčešće greške ponuditelja
14:45 – 15:00 Stanka
15:00 – 16:30
(90 min/ 2 školska sata)
Nova praksa DKOM-a

 • Najčešće greške naručitelja kroz dokumentaciju za nadmetanje
 • Najčešće greške ponuditelja
   

 SADRŽAJ PROGRAMA USAVRŠAVANJA

 

NAZIV PROGRAMA USAVRŠAVANJA Pravna zaštita u javnoj nabavi i nova praksa DKOM-a
DATUM ODRŽAVANJA PROGRAMA 20.11.2015
MJESTO ODRŽAVANJA PROGRAMA Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Pula Carrarina 5 , 52100, Pula
TRAJANJE PROGRAMA Jednodnevno predavanje /radionica (8 nastavnih sati)
KOTIZACIJA 1.000,00 kn (PDV uključen u cijenu.) U kotizaciju je uključen ručak, prezentacijski materijal, kolegij blok i olovka. Uplata na IBAN HR2723600001102362883 sa pozivom na broj 00 OIB platitelja.
PREDAVAČI Ovlašteni treneri javne nabave, stručne osobe s višegodišnjim iskustvom u praksi:  Iva Šuler, Biljana Lerman
PLANIRANI BROJ POLAZNIKA PROGRAMA 50
Prijavnica * PDF Prijavnica (za ručno popunjavanje) * PDF Dopis (informacije o usavršavanju)

Autor: Dario Mezulić

Podijelite članak na

newspaper templates - theme rewards