Seminar 24.3.2023 – Sve što ste htjeli znati o praksi javne nabave u Republici Hrvatskoj s niste se usudili pitati!

Sve što ste htjeli znati o praksi javne nabave u Republici Hrvatskoj
a niste se usudili pitati!

 

8 nastavnih sati

Raspored radionice

Predavač Daria Duždević
9:00 – 9:45 (1. sat, 45 min)

 

Kako dobro pripremiti postupak i provesti istraživanje tržišta?

·        Kako napraviti dobar plan nabave?

·        Što je bitno kod istraživanja tržišta?

·        Da li je dozvoljena komunikacija sa gospodarskim subjektima?

9:45 – 10:30 (2. sat, 45 min) Kako dobro pripremiti postupak i provesti istraživanje tržišta?

·        Smije li se u pripremi postupka tražiti pomoć gospodarskih subjekata?

·        Kako utvrditi postojanje sukoba interesa?

10:30-10:45 (15 min) Pauza za kavu
10:45 – 11:30 (3. sat, 45 min) Kako dobro pripremiti dokumentaciju o nabavi?

·        Što je bitno kod pripreme dokumentacije o nabavi?

·        Kako odrediti tehničke specifikacije?

·        Enigma zvana troškovnik?

11:30 – 12:15 (4. sat, 45 min)  Kako dobro pripremiti dokumentaciju o nabavi?

·        Što je bitno kod izbora modela ekonomski najpovoljnije ponude?

·        Kako popraviti greške u dokumentaciji o nabavi?

 

12:15 – 12:45 (30 min) Pauza za ručak
Predavač Anđelko Rukelj
12:45 – 13:30 (5. sat, 45 min)

 

Kao dobro izvršiti pregled i ocjenu ponuda?

·        Kako utvrditi da li ponuda ispunjava tražene tehničke specifikacije?

·        Što je sporno u pojašnjenju i upotpunjavanju

13:30 – 14:15 (6. sat, 45 min) Kao dobro izvršiti pregled i ocjenu ponuda?

·        Misterij izuzetno niske ponude?

·        Koji su problemi kod dostave ažuriranih popratnih dokumenata

14:15 – 14:30 (15 min) Pauza za kavu
14:30 – 15:15 (7. sat, 45 min) Kako uspjeti u žalbenom postupku?

·        Što su to postupovne pretpostavke i zašto su bitne?

·        Savjeti za žalitelja

15:15-16:00 (8. sat, 45 min) Kako uspjeti u žalbenom postupku?

·        Savjeti za naručitelja

·        Preporuke za odabranog ponuditelja

·        Preporuke za bolje provođenje postupaka javne nabave

 

Prijavnica * PDF Prijavnica (za ručno popunjavanje) * PDF Dopis (informacije o usavršavanju)

Autor: Dario Mezulić

Podijelite članak na

newspaper templates - theme rewards