Seminar 24.4.2015 – Usavršavanje u javnoj nabavi

Ivula d.o.o. organizira jednodnevni seminar iz područja javne nabave koji će se održati 24.4.2015. u Puli.

 SADRŽAJ PROGRAMA USAVRŠAVANJA

RASPORED (8 nastavnih sati)
9:00 – 10:30
(90 min/2 školska sata) 
Ugovor o izvođenju radova i FIDIC pravila

 • Pravni sustav i izvori prava
 • Osnove ugovora o javnim radovima
 • Rizici i odgovornosti kod javnih radova
10:30 – 10:45 Stanka za kavu
10:45– 12:15
(90 min/2 školska sata)
 • Izrada dokumentacije za nadmetanje
 • Izmjene ugovora o javnoj nabavi sukladno Zakonu
 • Praksa DKOM-a u svezi s ugovorima o građenju
12:15 – 13:00 Stanka za ručak
13:00 – 14:30
(90 min/ 2 školska sata)
 • Uvod u FIDIC
 • Opći i posebni uvjeti ugovora
 • Primjeri različitih uvjeta ugovora kod javnih radova prema FIDIC-u
 • Crvena i Žuta knjiga
 • FIDIC klauzule i pravila
14:30 – 14:45 Stanka
14:45 – 16:15
(90 min/ 2 školska sata)
 • Bijela knjiga- Opći uvjeti ugovora o uslugama
 • Prezentacija provedenih postupaka javnih radova prema FIDIC-ovim pravilima (case study)
 

 SADRŽAJ PROGRAMA USAVRŠAVANJA

NAZIV PROGRAMA USAVRŠAVANJA Ugovor o izvođenju radova i FIDIC pravila
DATUM ODRŽAVANJA PROGRAMA 24. 4. 2015.
MJESTO ODRŽAVANJA PROGRAMA Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Pula Carrarina 5 , 52100, Pula
TRAJANJE PROGRAMA Jednodnevno predavanje /radionica (8 nastavnih sati)
KOTIZACIJA 1.000,00 kn (PDV uključen u cijenu.) U kotizaciju je uključen ručak, prezentacijski materijal, kolegij blok i olovka. Uplata na IBAN HR2723600001102362883 sa pozivom na broj 00 OIB platitelja.
PREDAVAČI Ovlašteni treneri javne nabave, stručne osobe s višegodišnjim iskustvom u praksi: Katarina Depope Radman i Jukić Darko
PLANIRANI BROJ POLAZNIKA PROGRAMA 50

 

Prijavnica * PDF Prijavnica (za ručno popunjavanje) * PDF Dopis (informacije o usavršavanju)

Autor: Dario Mezulić

Podijelite članak na

newspaper templates - theme rewards