Seminar 25.3.2022 – Zakon o javnoj nabavi kroz praksu DKOM-a i VUS-a

Zakon o javnoj nabavi kroz praksu DKOM-a i VUS-a

 

Raspored programa (8 nastavnih sati)
Vrijeme Područje izobrazbe

1. sat (45 min)9:00 – 9:45 
Žalbeni postupak – postupovne pretpostavke

 • Postupovne pretpostavke
 • Kada gospodarski subjekt nema pravni interes za izjavljivanje žalbe?
 • Ima li odabrani ponuditelj pravo na žalbu?

(Daria Duždević)

 

2. sat (45 min)

9:45 -10:30

Žalbeni postupak – prava i obveze stranaka

 • Kako dobro sastaviti žalbu
 • Kako dobro odgovoriti na žalbu
 • Postupanje naručitelja nakon rješenja DKOM-a

(Daria Duždević)

15 min

10:30-10:45

Pauza za kavu

3. sat (45 min)
10:45-11:30  
Kako dobro sastaviti DoN i izbjeći greške

 • nejasna, dvojbena i kontradiktorna DoN
 • tehničke specifikacije koje neopravdano ograničavaju tržišno natjecanje
 • tehničke specifikacije koje pogoduju određenom gospodarskom subjektu

(Daria Duždević)

 

4. sat (45 min)

11:30-12:15

Kako dobro sastaviti DoN i izbjeći greške

 • izrada troškovnika
 • greške u propisivanju uvjeta sposobnosti
 • uvjeti i zahtjevi sukladno posebnim propisima i stručnim pravilima

(Daria Duždević)

30 min

12:15-12:45

Pauza za ručak

5. sat (45 min)12:45-13:30
Kao dobro izvršiti pregled i ocjenu ponuda

 • greške u izradi zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
 • postupanje po članku 293.

(Anđelko Rukelj)

 

6. sat (45 min)

13:30-14:15

Kao dobro izvršiti pregled i ocjenu ponuda

 • izuzetno niska ponuda
 • postupanje po članku 263.

(Anđelko Rukelj)

15 min

14:15-14:30

Pauza za kavu
 

7. sat (45 min)

14:30-15:15

Odluke naručitelja u otvorenom postupku javne nabave ENP

 • kako postići cilj primjene ENP
 • primjeri grešaka u primjeni različitih modela ENP-a ograničenja u primjeni pondera
 • vrednovanje iskustva stručnjaka kao kriterija ENP-a

(Anđelko Rukelj)

 

8. sat (45 min)

15:15-16:00

Praksa VUS-a

 • najnovija praksa VUS-a
 • što poslije odluke VUS-a

(Anđelko Rukelj)

NAZIV PROGRAMA USAVRŠAVANJA Zakon o javnoj nabavi kroz praksu DKOM-a i VUS-a
DATUM ODRŽAVANJA PROGRAMA 25.3.2022.
MJESTO ODRŽAVANJA PROGRAMA Hotel Pula, Sisplac 31, Pula
TRAJANJE PROGRAMA Jednodnevno predavanje / radionica (8 nastavnih sati)
KOTIZACIJA 1.000,00 kn. U kotizaciju je uključen ručak, prezentacijski materijal, kolegij blok i olovka. Uplata na IBAN 2823900011101129496 sa pozivom na broj 00 OIB platitelja.
PREDAVAČI Ovlašteni treneri javne nabave, stručne osobe s višegodišnjim iskustvom u praksi: Anđelko Rukelj  i Daria Duždević
PLANIRANI BROJ POLAZNIKA PROGRAMA 50
Prijavnica * PDF Prijavnica (za ručno popunjavanje) * PDF Dopis (informacije o usavršavanju)

Autor: Dario Mezulić

Podijelite članak na

newspaper templates - theme rewards