Seminar 26.11.2021 – Praksa DKOM-a i VUS-a u svezi sa institutima pregleda i ocjene ponuda sukladno ZJN 2016 i izvršenje ugovora o javnoj nabavi

Odgađa se redovito usavršavanje iz javne nabave koje se trebalo održati 26.11.2021. 

Novo održavanje (po istoj temi) predviđeno je za 17.12.2021. 

 

Praksa DKOM-a i VUS-a u svezi sa institutima pregleda i ocjene ponuda sukladno ZJN 2016  i izvršenje ugovora o javnoj nabavi

 

8 nastavnih sati

Raspored programa

Vrijeme Područje izobrazbe

(90 min/2 školska sata)
Primjena instituta pojašnjenja i upotpunjavanja ponude

 • tumačenje i primjena u praksi
 • izmjena ponude
 • aktualna pitanja i odgovori
 • primjeri iz prakse i odluke DKOM-a i VUS-a

Izuzetno niska cijena

 • tumačenje i primjena u praksi

– vježba,
– predavanje,
– primjeri, pitanja odgovori

Stanka za kavu
 

(90 min/2 školska sata)

Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata

 • tumačenje i primjena u praksi
 • aktualna pitanja i odgovori
 • primjeri iz prakse i odluke DKOM-a i VUS-a

Ažurirani popratni dokumenti

 • primjeri iz prakse i odluke DKOM-a i VUS-a

– vježba,
– predavanje,
– primjeri, pitanja odgovori

Stanka za ručak

(90 min/2 školska sata)
Ugovor o javnoj nabavi i njegovo izvršenje

 • Ugovor o javnoj nabavi kao naplatni ugovor
 • Obveznopravni i javnonabavni aspekti ugovora
 • Kako upravljati ugovorom?

– vježba,
– predavanje,
– primjeri, pitanja odgovori

 

(90 min/2 školska sata)

Izmjene ugovora o javnoj nabavi

 • Kad nastaje potreba za izmjenom ugovora?
 • Primjena članaka 315. do 320 ZJN 2016- primjeri iz prakse
 • Izmjene ugovora o javnoj nabavi radova zbog rasta cijena građevinskog materijala
 • Neuredno izvršenje ugovora i raskid ugovora

– vježba,
– predavanje,
– primjeri, pitanja odgovori

NAZIV PROGRAMA USAVRŠAVANJA
Praksa DKOM-a i VUS-a u svezi sa institutima pregleda i ocjene ponuda sukladno ZJN 2016  i izvršenje ugovora o javnoj nabavi
DATUM ODRŽAVANJA PROGRAMA 26.11.2021.
MJESTO ODRŽAVANJA PROGRAMA Hotel Pula, Sisplac 31, Pula
TRAJANJE PROGRAMA Jednodnevno predavanje /radionica (8 nastavnih sati)
KOTIZACIJA 1.000,00 kn.  U kotizaciju je uključen ručak, prezentacijski materijal, kolegij blok i olovka. Uplata na IBAN HR2823900011101129496 sa pozivom na broj 00 OIB platitelja.
PREDAVAČI Ovlašteni treneri javne nabave, stručne osobe s višegodišnjim iskustvom u praksi: Katarina Depope Radman
PLANIRANI BROJ POLAZNIKA PROGRAMA 50
Prijavnica * PDF Prijavnica (za ručno popunjavanje) * PDF Dopis (informacije o usavršavanju)

Autor: Dario Mezulić

Podijelite članak na

newspaper templates - theme rewards