Seminar 26.5.2017 – Usavršavanje u javnoj nabavi

Ivula d.o.o. organizira jednodnevni seminar iz područja javne nabave koji će se održati 26.5.2017. u Puli.

SADRŽAJ PROGRAMA USAVRŠAVANJA

8 nastavnih sati

Raspored radionice

 

 

 

 

 

 

 

 

09:00 – 10:30

Pripreme za izradu ugovora o javnoj nabavi

 • Uloga specijalista javne nabave i ostalih stručnjaka čija je ekspertiza ključna za poznavanje predmeta nabave i ispravno postavljanje uvjeta i zahtjeva u dokumentaciji o nabavi
 • Prethodno sudjelovanje ponuditelja u izradi dokumentacije o nabavi – objava dokumentacije o nabavi na internetskim stranicama naručitelja
 • Postavljanje ciljeva koje je potrebno postići ugovorom
 • Organizacija prikupljanja relevantnih podataka koje je potrebno obuhvatiti ugovorom
 • Određivanje posebnih uvjeta vezano uz izvršenje ugovora
 • Važnost poznavanja posebnih propisa kod izrade dokumentacije o nabavi i kreiranja sadržaja ugovora
 • Procjena rizika naknadnog povećanja opsega ugovora

– predavanje,
– primjeri, pitanja i odgovori

10:30 – 10:45 Stanka za kavu
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:45 – 12:15

 

Sadržaj ugovora

 • Opća pravila za izradu ugovora
 • Opći i fakultativni sadržaj ugovora
 • Primjena trgovačkih običaja
 • Jamstva
 • Specifičnosti ugovora po predmetima nabave  robe/radove/usluge
 • Sklapanje ugovora sa zajednicom ponuditelja
 • Rokovi za sklapanje ugovora
 • Postupanje naručitelja za slučaj odbijanja potpisivanja ugovora, ponovno rangiranje ponuda i izračun ekonomski najpovoljnije ponude
 • Izmjene ugovora tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave
 • Izmjene ugovora tijekom njegova trajanja kada je naručitelj obvezan provesti novi postupak javne nabave

– predavanje,
– primjeri, pitanja i odgovori

12:15 – 13:00 Stanka za ručak
 

 

 

13:00-14:30

Specifična pravila za podugovaratelje i subjekte na čiju se sposobnost ponuditelj oslanja

 • Podaci koje je ponuditelj obvezan naznačiti u ponudi za podugovaratelje i subjekte na čiju se sposobnost oslanja
 • Podaci koji se za podugovaratelje navode u ugovoru
 • Odredbe o plaćanjima podugovarateljima
 • Promjena podugovaratelja, uvođenje novih podugovaratelja, preuzimanje izvršenja dijela ugovora o nabavi tijekom trajanja ugovora  – mogućnosti i ograničenja
 • Slučajevi u kojima se ponuditelji mogu osloniti na sposobnost drugih subjekata
 • Slučajevi kada naručitelj može zahtijevati solidarnu odgovornost za izvršenje ugovora od subjekata na čiju se je sposobnost ponuditelj oslonio

– predavanje,
– primjeri, pitanja i odgovori

 

 

 

 

14:30-16:00

Praktičan prikaz ugovora i okvirnih sporazuma – predlošci za daljnju primjenu

 • Izgled i sadržaj ugovora o javnoj nabavi za robe
 • Izgled i sadržaj ugovora o javnoj nabavi za radove
 • Izgled i sadržaj ugovora o javnoj nabavi za usluge
 • Izgled i sadržaj okvirnih sporazuma

– predavanje,
– primjeri, pitanja i odgovori

SADRŽAJ PROGRAMA USAVRŠAVANJA

NAZIV PROGRAMA USAVRŠAVANJA Ugovori i izmjene ugovora tijekom njegova trajanja i pravila za podugovaranje po ZJN 2016

Oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata

DATUM ODRŽAVANJA PROGRAMA 26.5.2017.
MJESTO ODRŽAVANJA PROGRAMA Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Pula Carrarina 5, 52100, Pula
TRAJANJE PROGRAMA Jednodnevno predavanje /radionica (8 nastavnih sati)
KOTIZACIJA 1.000,00 kn (PDV uključen u cijenu.) U kotizaciju je uključen ručak, prezentacijski materijal, kolegij blok i olovka. Uplata na IBAN HR2723600001102362883 sa pozivom na broj 00 OIB platitelja.
PREDAVAČI Ovlašteni treneri javne nabave, stručne osobe s višegodišnjim iskustvom u praksi: Katarina Depope Radman
PLANIRANI BROJ POLAZNIKA PROGRAMA 50
Prijavnica * PDF Prijavnica (za ručno popunjavanje) * PDF Dopis (informacije o usavršavanju)

Autor: Dario Mezulić

Podijelite članak na

newspaper templates - theme rewards