Seminar 27.3.2015 – Usavršavanje u javnoj nabavi

Ivula d.o.o. organizira jednodnevni seminar iz područja javne nabave koji će se održati 27.3.2015. u Puli.

 SADRŽAJ PROGRAMA USAVRŠAVANJA

NAZIV PROGRAMA USAVRŠAVANJA Javna nabava za ponuditelje
DATUM ODRŽAVANJA PROGRAMA 27.3.2015.
MJESTO ODRŽAVANJA PROGRAMA Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Pula Carrarina 5, 52100, Pula
TRAJANJE PROGRAMA Jednodnevno predavanje /radionica (8 nastavnih sati)
KOTIZACIJA 1.000 kn (PDV uključen u cijenu.) U kotizaciju je uključen ručak, prezentacijski materijal, kolegij blok i olovka. Uplata na IBAN HR2723600001102362883 sa pozivom na broj 00 OIB platitelja.
PREDAVAČI Ovlašteni treneri javne nabave, stručne osobe s višegodišnjim iskustvom u praksi: Daniela Banković, Katarina Depope Radman.
PLANIRANI BROJ POLAZNIKA PROGRAMA 50

 

 

SADRŽAJ PROGRAMA USAVRŠAVANJA

RASPORED (8 nastavnih sati)
9:00 – 10:30
(90 min/2 školska sata) 
Postupci javne nabave s osvrtom na razlike među postupcima i rokovima

 • Osvrt na odredbe Zakona o javnoj nabavi koje se odnose na ponuditelje
 • Vrste postupaka i njihove mogućnosti
 • Rokovi
 • Najčešći primjeri kroz praksu DKOM-a
10:30 – 10:45 Stanka za kavu
10:45– 12:15
(90 min/2 školska sata)
Dokumentacija za nadmetanje-najčešće pogreške i nejasnoće

 • Posebnosti dokumentacije za nadmetanje (predmet nabave, tehničke specifikacije i sl.)
 • Objašnjenja i izmjene dokumentacije za nadmetanje
 • Žalbeni rokovi
 • Najčešći primjeri kroz praksu DKOM-a
12:15 – 13:00 Stanka za ručak
13:00 – 14:30
(90 min/ 2 školska sata)
Ponuda i postupak pregleda i ocjena ponuda

 • Izrada, sastavljanje i dostava ponude
 • Mogućnosti ponuditelja u svezi s Odlukom o odabiru/poništenju
14:30 – 14:45 Stanka
14:45 – 16:15
(90 min/ 2 školska sata)
Pravna zaštita pred Državnom komisijom za kontrolu postupka javne nabave

 • Važnost dokazivanje pravnog interesa žalitelja
 • Dokazivanje i vrste dokaza, korištenje dokaznih sredstava u postupku pravne zaštite
 • Kako uspjeti u žalbi i ostvariti povrat troškova postupka?
 • Žalba i obvezni sadržaj žalbe

 

Prijavnica * PDF Prijavnica (za ručno popunjavanje) * PDF Dopis (informacije o usavršavanju)

Autor: Dario Mezulić

Podijelite članak na

newspaper templates - theme rewards