Seminar 28.10.2016 – Usavršavanje u javnoj nabavi

Ivula d.o.o. organizira jednodnevni seminar iz područja javne nabave koji će se održati 28.10.2016. u Puli.

 SADRŽAJ PROGRAMA USAVRŠAVANJA

RASPORED (8 nastavnih sati)
9:30 – 11:00
(90 min/2 nastavna sata) 
ESPD – europska jedinstvena dokumentacija o nabavi

 • Što se potvrđuje ESPD-om
 • Koje podatke sadrži
 • Kako se popunjava od strane naručitelja i ponuditelja
11:00 – 11:15 Stanka za kavu
11:15– 12:45
(90 min/2 nastavna sata)
 

ESPD – europska jedinstvena dokumentacija o nabavi

 • Kako popunjavati kod oslanjanja na tuđu sposobnost, a kako kod grupa
 • Tko potpisuje ESPD

Nove Direktive u javnoj nabavi

 • Koje nas zakonodavne izmjene očekuju
12:45 – 13:30 Stanka za ručak
13:30– 14:15
(45 min/1 nastavni sat)
 

Nove Direktive u javnoj nabavi

 • Koje nas zakonodavne izmjene očekuju
114:15– 15:00
(45 min/1 nastavni sat)
Zelena javna nabava u praksi

 • Zakonodavni okvir
 • Principi zelene javne nabave
 • Kriteriji za odabir ponude
 • Dokazi sposobnosti
 • Tehničke specifikacije
15:00 – 15:10 Stanka za kavu
15:15 – 16:45
(90 min/ 2 nastavna sata)
 

Zelena javna nabava u praksi

 • Primjeri zelene javne nabave u RH i EU
 • Primjeri presuda Europskog suda i rješenja DKOM-a
 • Praktični primjeri kriterija i bodovanja
   

 SADRŽAJ PROGRAMA USAVRŠAVANJA

 

NAZIV PROGRAMA USAVRŠAVANJA ESPD – europska jedinstvena dokumentacija o nabavi; Implementacija novih Direktiva u nacionalno zakonodavstvo; Zelena javna nabava u praksi
DATUM ODRŽAVANJA PROGRAMA 28.10.2016
MJESTO ODRŽAVANJA PROGRAMA Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Pula Carrarina 5 , 52100, Pula
TRAJANJE PROGRAMA Jednodnevno predavanje /radionica (8 nastavnih sati)
KOTIZACIJA 1.000,00 kn (PDV uključen u cijenu.) U kotizaciju je uključen ručak, prezentacijski materijal, kolegij blok i olovka. Uplata na IBAN HR2723600001102362883 sa pozivom na broj 00 OIB platitelja.
PREDAVAČI Ovlašteni treneri javne nabave, stručne osobe s višegodišnjim iskustvom u praksi:  Iva Šuler, Nikolina Bačurin
PLANIRANI BROJ POLAZNIKA PROGRAMA 50
Prijavnica * PDF Prijavnica (za ručno popunjavanje) * PDF Dopis (informacije o usavršavanju)

Autor: Dario Mezulić

Podijelite članak na

newspaper templates - theme rewards