Seminar 30.9.2022 – Javna nabava – pitanja i odgovori kroz rješenja DKOM-a

Javna nabava – pitanja i odgovori kroz rješenja DKOM-a

Raspored programa (8 nastavnih sati)
Vrijeme Područje izobrazbe
9:00 – 10:30
(1. sat/45 min) 
Aktualnosti u pravnoj zaštiti

 • izmjene Zakona o javnoj nabavi
 • pravni interes – izmjena prakse DKOM-a
 • izbor odluka DKOM-a (načela javne nabave, razlozi za poništenje postupka javne nabave i dr.)predavač Daria Duždević
9:45 – 10:30

(2. sat/45 min)

 

Najčešće greške u izradi dokumentacije o nabavi

 • nejasna, dvojbena i kontradiktorna DoN
 •  opis predmeta nabave i tehničke specifikacije
 • izrada i popunjavanje troškovnika

predavač Daria Duždević

10:30-10:45

(15 min)

Pauza za kavu
10:45 – 11:30

(3. sat/45 min)

 

 

Kako odrediti uvjete tehničke i stručne sposobnost

 • minimalne razine sposobnosti
 • isti ili slični radovi, usluge, isporuke robe
 • u kojem trenutku treba postojati sposobnost

predavač Daria Duždević

11:30 – 12:15

(4. sat/45 min)

 

 

Oslanjanje na tehničku i stručnu sposobnost drugih gospodarskih subjekata

 • pod kojim uvjetima se ponuditelj može osloniti na sposobnost drugih
 • odnos oslanjanja i podugovaranja
 • ·oslanjanje na sposobnost člana zajednice ponuditelja

predavač Daria Duždević

12:15-12:45

(30 min)

Pauza za ručak
12:45 – 13:30

(5. sat/45 min)

 

 

Kao dobro izvršiti pregled i ocjenu ponuda

 • najčešće greške i nepravilnosti u pregledu i ocjeni ponuda
 • greške kod pojašnjenja i upotpunjavanja ponuda (čl.293.)
 • što ako je cijena ponude veća od procijenjene vrijednosti predmeta nabave

predavač Anđelko Rukelj

13:30 – 14:15

(6. sat/45 min)

 

 

Kao dobro izvršiti pregled i ocjenu ponuda

 • kako utvrditi izuzetno nisku ponudu
 • greške u primjeni instituta dostave ažuriranih popratnih dokumenata (čl.263.)
 •  zapisnik o pregledu i ocjeni, greške i poučci istih

predavač Anđelko Rukelj

14:15-14:30

(15 min)

Pauza za kavu
14:30 – 15:15

(7. sat/45 min)

 

 

Ugovori o javnoj nabavi

 • kritične točke ugovora o javnoj nabavi
 • kontrola izvršenja ugovora o javnoj nabavi

predavač Anđelko Rukelj

15:15 – 16:00

(8. sat/45 min)

 

 

Ugovori o javnoj nabavi

 • izmjene ugovora zbog promijenjenih okolnosti
 • izmjene ugovora zbog promjene cijena

predavač Anđelko Rukelj

NAZIV PROGRAMA USAVRŠAVANJA Javna nabava – pitanja i odgovori kroz rješenja DKOM-a
DATUM ODRŽAVANJA PROGRAMA 30.9.2022.
MJESTO ODRŽAVANJA PROGRAMA Hotel Pula, Sisplac 31, Pula
TRAJANJE PROGRAMA Jednodnevno predavanje / radionica (8 nastavnih sati)
KOTIZACIJA 1.200,00 kn. U kotizaciju je uključen ručak, prezentacijski materijal, kolegij blok i olovka. Uplata na IBAN 2823900011101129496 Hrvatska poštanska  banka sa pozivom na broj 00 OIB platitelja.
PREDAVAČI Ovlašteni treneri javne nabave, stručne osobe s višegodišnjim iskustvom u praksi: Anđelko Rukelj i Daria Duždević
PLANIRANI BROJ POLAZNIKA PROGRAMA 50

 

Prijavnica * PDF Prijavnica (za ručno popunjavanje) * PDF Dopis (informacije o usavršavanju)

Autor: Dario Mezulić

Podijelite članak na

newspaper templates - theme rewards