Seminar 4.9.2020 – NAJNOVIJA PRAKSA DKOM-a

Ivula d.o.o. organizira jednodnevni seminar iz područja javne nabave koji će se održati 4.9.2020. u Puli.

NAJNOVIJA PRAKSA DKOM-a

 

8 nastavnih sati

Raspored programa

Vrijeme Područje izobrazbe

9:00 – 10:30
2 nastavna sata 
Praksa Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

  • Na što Naručitelji trebaju obratiti pozornost kod izrade uvjeta i zahtjeva u Dokumentaciji o nabavi
  • Najčešće pogreške u Dokumentaciji o nabavi i preporuke za njihovo otklanjanje kroz najnoviju praksu DKOM-a

Predavač: Anđelko Rukelj i Daria Duždević

10:30-10:45 Pauza za kavu
 

10:45-12:15
2 nastavna sata

Praksa Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

  • Institut pojašnjenja i upotpunjavanja ponuda, pravilna primjena čl. 263. i 293. ZJN 2016
  • Mogućnosti oslanjanja na tuđe resurse i podugovaranje
  • Pitanje jednakovrijednosti kroz najnoviju praksu DKOM-a

Predavač: Anđelko Rukelj i Daria Duždević

12:15-13:00 Pauza za ručak

13:00-14:30
2 nastavna sata
Praksa Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

  • Kriterij ekonomski najpovoljnije ponude kroz praksu DKOM-a
  • Primjeri pogrešaka u propisivanju kriterija ekonomski najpovoljnije ponude

Predavač: Anđelko Rukelj i Daria Duždević

14:30-14:45 Pauza za kavu
 

14:45-16:15

2 nastavna sata

Praksa Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

  • Najčešće pogreške naručitelja u postupku pregleda i ocjene ponuda kroz najnoviju praksu DKOM-a

Predavač: Anđelko Rukelj i Daria Duždević

NAZIV PROGRAMA USAVRŠAVANJA Najnovija praksa DKOM-a
DATUM ODRŽAVANJA PROGRAMA 3.4.2020.
MJESTO ODRŽAVANJA PROGRAMA Hotel Pula, Sisplac 31, Pula
TRAJANJE PROGRAMA Jednodnevno predavanje /radionica (8 nastavnih sati)
KOTIZACIJA 1.000,00 kn (PDV uključen u cijenu.) U kotizaciju je uključen ručak, prezentacijski materijal, kolegij blok i olovka. Uplata na IBAN HR2723600001102362883 sa pozivom na broj 00 OIB platitelja.
PREDAVAČI Ovlašteni treneri javne nabave, stručne osobe s višegodišnjim iskustvom u praksi: Anđelko Rukelj  i Daria Duždević
PLANIRANI BROJ POLAZNIKA PROGRAMA 50
Prijavnica * PDF Prijavnica (za ručno popunjavanje) * PDF Dopis (informacije o usavršavanju)

Autor: Dario Mezulić

Podijelite članak na

newspaper templates - theme rewards