Seminar 7.11.2014 – Usavršavanje u javnoj nabavi

Ivula d.o.o. organizira jednodnevni seminar iz područja javne nabave koji će se održati 7.11.2014. u Puli.

 SADRŽAJ PROGRAMA USAVRŠAVANJA

NAZIV PROGRAMA USAVRŠAVANJA 1. Planiranje u javnoj nabavi (6 šk. sata)
2. Javna nabava i fiskalna odgovornost (2 šk. sata)
DATUM ODRŽAVANJA PROGRAMA 7.11.2014.
MJESTO ODRŽAVANJA PROGRAMA Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Pula, Carrarina 5, 52100 Pula
TRAJANJE PROGRAMA Jednodnevno predavanje /radionica (8 nastavnih sati)
KOTIZACIJA 1.000 kn (PDV uključen u cijenu.) U kotizaciju je uključen ručak, prezentacijski materijal, kolegij blok i olovka. Uplata na IBAN HR2723600001102362883 sa pozivom na broj 00 OIB platitelja.
PREDAVAČI Ovlašteni treneri javne nabave, stručne osobe s višegodišnjim iskustvom u praksi: Daniela Banković, Nada Gunjača
PLANIRANI BROJ POLAZNIKA PROGRAMA do popunjenja

Program usavršavanja odobren od Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav jvne nabave, Evidencijski broj: 2014-0081

 

SADRŽAJ PROGRAMA USAVRŠAVANJA

RASPORED (8 nastavnih sati)

9:00 – 10:30
(90 min/2 školska sata) 
Planiranje u javnoj nabavi

 • upravljanje procesom nabave
 • organizacija izrade plana nabave- interne procedure planiranjai dionici u procesu planiranja
 • planiranje potreba za redovno poslovanje-utvrđivanje predmeta nabave
10:30 – 10:45 Stanka za kavu
10:45– 12:15
(90 min/2 školska sata)
 • usklađivanje pocijenjene vrijednosti s osiguranim sredstvima
 • planiranje „bagatelne nabave“
 • povezivanje stavki plana s financijskim planom ili proračunom
 • izmjene i dopune plana nabave
12:15 – 13:00 Stanka za ručak
13:00 – 14:30
(90 min/ 2 školska sata)
Planiranje investicijskog projekta u proračunu/financijskom planu i planu nabave:

 • ocjena usklađenosti investicijkog projekta s ciljevima naručitelja
 • stručno vrednovanje i ocjena opravdanosti i učinkovitosti investicijskog projekta
 • pripremne radnje za planiranje i izradu plana nabave investicijskog projekta
 • sadržaj plana nabave investicijkog projekta
 • planiranje aktivnosti za izradu dokumentacije za nadmetanje
 • planiranje postupka nabave
12:30 – 14:45 Stanka
14:45 – 16:15
(90 min/ 2 školska sata)
Javna nabava i fiskalna odgovornost:

 • izmjene i dopune Zakona o fiskalnoj odgovornosti
 • novi obveznici davanje izjave o fiskalnoj odgovornosti (trgovačka društva u vlasništvu RH i JLP(R)S te pravne osobe kojima je osnivač RH i JLP(R)S)
 • upitnik o fiskalnoj odgovornosti
 • pitanja iz područja javne nabave
Prijavnica * PDF Prijavnica (za ručno popunjavanje) * PDF Dopis (informacije o usavršavanju)

Autor: Dario Mezulić

Podijelite članak na

newspaper templates - theme rewards