Seminar 7.6.2019 – Pregled i ocjena ponuda u postupku javne nabave – praktična radionica s vježbom

Ivula d.o.o. organizira jednodnevni seminar iz područja javne nabave koji će se održati 7.6.2019. u Puli.

Korak po korak do uspješne javne nabave

8 nastavnih sati

Raspored programa

Vrijeme Područje izobrazbe

9:00 – 10:30
2 nastavna sata 
Osnove za isključenje gospodarskog subjekta- najčešće pogreške u praksi (prvi dio)

 • zakonodavni okvir i primjena- osvrt na pregled i ocjenu ponuda

Vježba- pregled i ocjena ponuda (prvi dio)

 • pregled i ocjena ponuda na praktičnom primjeru- gdje griješimo?
 • vježba,
 • predavanje,
 • primjeri, pitanja i odgovori

Predavač: Katarina Depope Radman

10:30-10:45 Stanka za kavu
 

10:45-12:15
2 nastavna sata

Osnove za isključenje gospodarskog subjekta- najčešće pogreške u praksi (drugi dio)

 • Pregled najnovije prakse DKOM-a i osobito bitne povrede postupka javne nabave

Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta

 • Primjeri dobre prakse sukladno pravnoj naravi ugovora o javnoj nabavi i najčešćih pogreški u postupcima javne nabave
 • predavanje,
 • primjeri, pitanja i odgovori

Predavač: Katarina Depope Radman

12:15-13:00 Stanka za ručak

13:00-14:30
2 nastavna sata
Primjena članaka 263. i 293. ZJN 2016

 • svrha i tumačenje primjene sukladno upravnoj praksi DKOM-a

Mogućnosti primjene zelene javne nabave

Vježba- pregled i ocjena ponuda (drugi dio)

 • vježba,
 • predavanje,
 • primjeri, pitanja i odgovori

Predavač: Katarina Depope Radman

14:30-14:45 Stanka za kavu
 

14:45-16:15

2 nastavna sata

Prezentiranje rezultata vježbe sa osvrtom na izradu Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda kroz upravnu praksu DKOM-a

 • predavanje,
 • primjeri, pitanja i odgovori

 

Predavač: Katarina Depope Radman

NAZIV PROGRAMA USAVRŠAVANJA Pregled i ocjena ponuda u postupku javne nabave-praktična radionica s vježbom
DATUM ODRŽAVANJA PROGRAMA 7.6.2019.
MJESTO ODRŽAVANJA PROGRAMA Dom sportova Mate Parlov, Trg kralja Tomislava 7, Pula
TRAJANJE PROGRAMA Jednodnevno predavanje /radionica (8 nastavnih sati)
KOTIZACIJA 1.200,00 kn (PDV uključen u cijenu.) U kotizaciju je uključen ručak, prezentacijski materijal, kolegij blok i olovka. Uplata na IBAN HR2723600001102362883 sa pozivom na broj 00 OIB platitelja.
PREDAVAČI Ovlašteni treneri javne nabave, stručne osobe s višegodišnjim iskustvom u praksi: Katarina Depope Radman
PLANIRANI BROJ POLAZNIKA PROGRAMA 30
Prijavnica * PDF Prijavnica (za ručno popunjavanje) * PDF Dopis (informacije o usavršavanju)

Autor: Dario Mezulić

Podijelite članak na

newspaper templates - theme rewards