Seminar 8.11.2019 – Upravljanje rizicima u javnoj nabavi s naglaskom na EU projekte (ex-ante i ex-post provjere)

Ivula d.o.o. organizira jednodnevni seminar iz područja javne nabave koji će se održati 8.11.2019. u Puli.

UPRAVLJANJE RIZICIMA U JAVNOJ NABAVI S NAGLASKOM NA EU PROJEKTE (ex-ante i ex-post provjere)

 

8 nastavnih sati

Raspored programa

Vrijeme Područje izobrazbe

9:00 – 10:30
2 nastavna sata 
Rizici i odgovornosti naručitelja u postupcima javne nabave

 • Obveze naručitelja prije pokretanja postupka javne nabave (plan nabave, procijenjena vrijednost nabave, interna odluka o imenovanju stručnog povjerenstva, izjave o postojanju sukoba interesa)
 • Poznavanje predmeta nabave kao „ključ uspjeha javne nabave“
 • Prethodna analiza tržišta sukladno čl. 198. ZJN 2016
 • Obvezne objave savjetovanja u EOJN RH
 • Izgled i sadržaj izvješća
 • Ex-ante provjere dokumentacije od strane posredničkih tijela
 • Ponovljena savjetovanja: značajne izmjene nakon savjetovanja
 • Projekcija vremenskog trajanja postupka ovisno o vrsti postupka i procijenjenoj vrijednosti nabave.
10:30-10:45 Stanka
 

10:45-12:15
2 nastavna sata

Sadržaj dokumentacije o nabavi

 • Obvezni sadržaj dokumentacije o nabavi, prikaz zahtjeva iz pravilnika Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017)
 • Razlozi isključenja
 • Kriteriji za kvalitativni odabir ponuditelja
 • Kriteriji za odabir ponude
 • Specifični rizici koji se pojavljuju kod pripreme troškovnika i tehničkih specifikacija koje moraju omogućiti jednak pristup ponuditeljima postupku javne nabave
 • Jamstva
 • Prijedlog ugovora (praktični primjeri za robe/radove/usluge)
12:15-13:00 Stanka

13:00-14:30
2 nastavna sata
Pregled i ocjena ponuda, donošenje odluke o odabiru/poništenju

 • Obvezni sadržaj zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
 • Zahtjevi za pojašnjenja ponuda
 • Zahtjevi za dostavu popratnih ažuriranih popratnih dokumenata
 • Zahtjevi za prihvat ispravka računske pogreške
 • Obvezni sadržaj odluke o odabiru/poništenju
 • Objave odluke i zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda u EOJN RH
 • Uvid u dokumentaciju postupka
 • Rok mirovanja (rokovi)
 • Sklapanje ugovora (rokovi)
 • Završetak postupka  – objava obavijesti o sklopljenim ugovorima u EOJN RH (rokovi)
14:30-14:45 Stanka
 

14:45-16:15

2 nastavna sata

Prikaz rizika određivanja financijskih korekcija u ex-post  provjerama posredničkih tijela za EU projekte

 • Najčešće pogreške naručitelja po fazama postupka javne nabave i predviđene stope financijskih korekcija u EU projektima
NAZIV PROGRAMA USAVRŠAVANJA Upravljanje rizicima u javnoj nabavi s naglaskom na EU projekte (ex-ante i ex-post provjere)
DATUM ODRŽAVANJA PROGRAMA 8.11.2019.
MJESTO ODRŽAVANJA PROGRAMA Dom sportova Mate Parlov, Trg kralja Tomislava 7, Pula
TRAJANJE PROGRAMA Jednodnevno predavanje /radionica (8 nastavnih sati)
KOTIZACIJA 1.000,00 kn (PDV uključen u cijenu.) U kotizaciju je uključen ručak, prezentacijski materijal, kolegij blok i olovka. Uplata na IBAN HR2723600001102362883 sa pozivom na broj 00 OIB platitelja.
PREDAVAČI Ovlašteni treneri javne nabave, stručne osobe s višegodišnjim iskustvom u praksi: Mirjana Čusek-Slunjski
PLANIRANI BROJ POLAZNIKA PROGRAMA 50
Prijavnica * PDF Prijavnica (za ručno popunjavanje) * PDF Dopis (informacije o usavršavanju)

Autor: Dario Mezulić

Podijelite članak na

newspaper templates - theme rewards