Seminar 8.6.2018 – Primjena načela javne nabave u Ugovorima sufinanciranim bespovratnim EU sredstvima s osvrtom na tehničke specifikacije; Aktualnosti u sustavu javne nabave i praksi DKOM-a

Ivula d.o.o. organizira jednodnevni seminar iz područja javne nabave koji će se održati 8.6.2018. u Puli.

Primjena načela javne nabave u Ugovorima sufinanciranim bespovratnim EU sredstvima s osvrtom na tehničke specifikacije; Aktualnosti u sustavu javne nabave i praksi DKOM-a

Raspored programa (8 nastavnih sati)
Vrijeme Područje izobrazbe

9:00 – 10:302 nastavna sata 
Načela javne nabave (prvi dio)

 • Načela javne nabave
 • Tumačenje načela javne nabave u kontekstu projekata financiranih iz sredstava EU
 • Rizici kod nepoštivanja načela javne nabave i nepravilno postupanje naručitelja (temeljni zahtjevi javne nabave kod projekata financiranih sredstvima EU)
 • predavanje,
 • primjeri, pitanja i odgovori

Predavač: Katarina Depope Radman

10:30-10:45 Pauza za kavu
 

10:45-12:15

2 nastavna sata

Načela javne nabave (drugi dio)

 • Primjeri iz prakse Suda Europske unije primjenjivi u provedbi postupaka javne nabave
 • Primjeri pogrešaka u postupcima javne nabave kroz praksu DKOM-a
 • predavanje,
 • primjeri, pitanja i odgovori

Predavač: Katarina Depope Radman

12:15-13:00 Pauza za ručak

13:00-14:302 nastavna sata
Tehničke specifikacije sukladno ZJN 2016

 • Kako pravilno odrediti tehničke specifikacije sukladno ZJN2016?
 • Norme i dokazivanje
 • Rizici kod nepravilno određenih tehničkih specifikacija
 • Što je jednakovrijednost sukladno upravnoj praksi DKOM- a?
 • Primjeri dobre prakse
 • predavanje,
 • primjeri, pitanja i odgovori

Predavač: Katarina Depope Radman

14:30-14:45 Pauza za kavu
 

14:45-16:15

2 nastavna sata

Aktualnosti u sustavu javne nabave

 • e-ESPD zahtjev i odgovor
 • dohvat dokaza iz registara i evidencija RH u EOJN RH
 • Pregled najnovijih rješenja iz upravne prakse DKOM-a
 • predavanje,
 • primjeri, pitanja i odgovori

Predavač: Katarina Depope Radman

NAZIV PROGRAMA USAVRŠAVANJA Primjena načela javne nabave u Ugovorima sufinanciranim bespovratnim EU sredstvima s osvrtom na tehničke specifikacije; Aktualnosti u sustavu javne nabave i praksi DKOM-a
DATUM ODRŽAVANJA PROGRAMA 8.6.2018.
MJESTO ODRŽAVANJA PROGRAMA Dom sportova Mate Parlov, Trg kralja Tomislava 7, Pula
TRAJANJE PROGRAMA Jednodnevno predavanje / radionica (8 nastavnih sati)
KOTIZACIJA 1.000,00 kn (PDV uključen u cijenu.) U kotizaciju je uključen ručak, prezentacijski materijal, kolegij blok i olovka. Uplata na IBAN HR2723600001102362883 sa pozivom na broj 00 OIB platitelja.
PREDAVAČI Ovlašteni treneri javne nabave, stručne osobe s višegodišnjim iskustvom u praksi: Katarina Depope Radman
PLANIRANI BROJ POLAZNIKA PROGRAMA 50
Prijavnica * PDF Prijavnica (za ručno popunjavanje) * PDF Dopis (informacije o usavršavanju)

Autor: Dario Mezulić

Podijelite članak na

newspaper templates - theme rewards