Seminar 9.3.2015 – Usavršavanje u javnoj nabavi

Ivula d.o.o. organizira jednodnevni seminar iz područja javne nabave koji će se održati 9.3.2015. u Puli.

 SADRŽAJ PROGRAMA USAVRŠAVANJA

NAZIV PROGRAMA USAVRŠAVANJA E-Nabava
DATUM ODRŽAVANJA PROGRAMA 9.3.2015.
MJESTO ODRŽAVANJA PROGRAMA Zajednica Talijana Pula, Carrarina 1 , 52100, Pula
TRAJANJE PROGRAMA Jednodnevno predavanje /radionica (8 nastavnih sati)
KOTIZACIJA 1.000 kn (PDV uključen u cijenu.) U kotizaciju je uključen ručak, prezentacijski materijal, kolegij blok i olovka. Uplata na IBAN HR2723600001102362883 sa pozivom na broj 00 OIB platitelja.
PREDAVAČI Ovlašteni treneri javne nabave, stručne osobe s višegodišnjim iskustvom u praksi.
PLANIRANI BROJ POLAZNIKA PROGRAMA do popunjenja

 

 

SADRŽAJ PROGRAMA USAVRŠAVANJA

RASPORED (8 nastavnih sati)
9:00 – 10:30
(90 min / 2 školska sata) 
Elektronička javna nabava:

  • obilježja e-javne nabave, stanje i perspektive
  • dinamika prijelaza na novi režim e-dostave ponuda i zahtjeva za sudjelovanje
10:30 – 10:45 Stanka za kavu
10:45– 12:15(90 min / 2 školska sata) Prikaz postupka objavljivanja e-nabave i podnošenje ponuda

  • prikaz objave postupka e-nabave
  • podnošenje ponuda elektroničkim putem, prikaz rada ponuditelja u e-nabavi
12:15 – 13:00 Stanka za ručak
13:00 – 14:30
(90 min / 2 školska sata)
Javno otvaranje ponuda

  • otvaranje ponuda zaprimljenih eleketroničkim putem
14:30 – 14:45 Stanka
14:45 – 16:15
(90 min / 2 školska sata)
Praktična primjena čl.92. ZJN-a

  • elektronička evalucija ponuda
   
Prijavnica * PDF Prijavnica (za ručno popunjavanje) * PDF Dopis (informacije o usavršavanju)

Autor: Dario Mezulić

Podijelite članak na

newspaper templates - theme rewards