Seminar 25.3.2022 – Zakon o javnoj nabavi kroz praksu DKOM-a i VUS-a
sij26

Seminar 25.3.2022 – Zakon o javnoj nabavi kroz praksu DKOM-a i VUS-a

Zakon o javnoj nabavi kroz praksu DKOM-a i VUS-a   Raspored programa (8 nastavnih sati) Vrijeme Područje izobrazbe 1. sat (45 min)9:00 – 9:45  Žalbeni postupak – postupovne pretpostavke Postupovne pretpostavke Kada gospodarski subjekt nema pravni interes za izjavljivanje žalbe? Ima li odabrani ponuditelj pravo na žalbu? (Daria Duždević)   2. sat (45 min) 9:45 -10:30 Žalbeni postupak – prava i obveze stranaka Kako dobro...

Više

newspaper templates - theme rewards