Seminar 8.11.2019 – Upravljanje rizicima u javnoj nabavi s naglaskom na EU projekte (ex-ante i ex-post provjere)
ruj30

Seminar 8.11.2019 – Upravljanje rizicima u javnoj nabavi s naglaskom na EU projekte (ex-ante i ex-post provjere)

Ivula d.o.o. organizira jednodnevni seminar iz područja javne nabave koji će se održati 8.11.2019. u Puli. UPRAVLJANJE RIZICIMA U JAVNOJ NABAVI S NAGLASKOM NA EU PROJEKTE (ex-ante i ex-post provjere)   8 nastavnih sati Raspored programa Vrijeme Područje izobrazbe 9:00 – 10:30 2 nastavna sata  Rizici i odgovornosti naručitelja u postupcima javne nabave Obveze naručitelja prije pokretanja postupka javne nabave (plan nabave,...

Više

newspaper templates - theme rewards