Javna nabava

Odgađa se redovito usavršavanje iz javne nabave koje se trebalo održati 26.11.2021. 

Novo održavanje (po istoj temi) predviđeno je za 17.12.2021. 

Ivula d.o.o. organizira programe usavršavanja u području javne nabave odobrene od Uprave za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva.

Ministarstvo gospodarstva izdalo je rješenje o ovlaštenju Klasa: UP/I-406-01/14-01/05, Urbroj: 526-06-02-02-02/1-16-10.

Ovlaštenje

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta izdalo je dana 7.11.2019. pravnoj osobi IVULA d.o.o., novo Rješenje o ovlaštenju za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave Klasa: UP/I-406-01/14-01/05, Urbroj: 526-06-02-02-02/1-19-15.

Navedeno (novo) rješenje stupa na snagu dana 12. ožujka 2020. godine s rokom važenja od tri godine od dana stupanja na snagu .

Stručna podrška | Predavači | Zakonski propisi | Poveznice | Seminari

Seminari:

newspaper templates - theme rewards