Seminar 10.3.2017 – Usavršavanje u javnoj nabavi

Ivula d.o.o. organizira jednodnevni seminar iz područja javne nabave koji će se održati 10.3.2017. u Puli.

 SADRŽAJ PROGRAMA USAVRŠAVANJA

RASPORED (8 nastavnih sati)
Vrijeme Područje izobrazbe Sati
09:00 –10:30 Zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave na projektima financiranim iz sredstava EU – uvod u temu

 • Tko je tko u EU projektima? Prikaz zakonodavnog i institucionalnog okvira sustava javne nabave na projektima financiranim iz sredstava EU
 • Ključna uloga načela javne nabave u kontekstu planiranja i provedbe projekata financiranih iz sredstava EU
 • Vježba: primjeri kršenja načela prema praksi Suda Europske unije
2
10:30 –10:45 Pauza za kavu  
10:45 –12:15 Planiranje i provedba javne nabave u projektima EU

 • Kako izraditi plan nabave za projekte financirane iz sredstava EU?
 • Kako procijeniti vrijednost nabave?
 • Vježba izrade plana nabave
 • Obvezni i fakultativni sadržaj dokumentacije za nadmetanje
 • Hodogram ključnih faza i koraka postupka javne nabave
2
12:15 –13:15 Pauza za ručak  
13:15 –14:45  Najčešće pogreške u EU projektima s aspekta pravila nabave

 • Važnost poznavanja pravila nabave u fazi pisanja i prijave projekta
 • Praksa Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
 • Prethodne (ex ante) i naknadne (ex post) kontrole dokumentacije za nadmetanje
2
14:45 –15:00 Pauza za kavu  
15:00 –16:30 Financijske korekcije u EU projektima i praksa Europskog suda pravde

 • Primjena Smjernica za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje u okviru podijeljenog upravljanja financira Unija
 • Vrste nepravilnosti i visina financijskih korekcija
 • Praksa Europskog suda pravde vezano uz  postupke  javne nabave
2

SADRŽAJ PROGRAMA USAVRŠAVANJA

NAZIV PROGRAMA USAVRŠAVANJA Vodič kroz pravila nabave za projekte financirane iz sredstava EU
DATUM ODRŽAVANJA PROGRAMA 10.3.2017.
MJESTO ODRŽAVANJA PROGRAMA Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Pula Carrarina 5 , 52100, Pula
TRAJANJE PROGRAMA Jednodnevno predavanje /radionica (8 nastavnih sati)
KOTIZACIJA 1.000,00 kn (PDV uključen u cijenu.) U kotizaciju je uključen ručak, prezentacijski materijal, kolegij blok i olovka. Uplata na IBAN HR2723600001102362883 sa pozivom na broj 00 OIB platitelja.
PREDAVAČI Ovlašteni treneri javne nabave, stručne osobe s višegodišnjim iskustvom u praksi: Marija Vlaho i Mirjana Čusek-Slunjski
PLANIRANI BROJ POLAZNIKA PROGRAMA 50
Prijavnica * PDF Prijavnica (za ručno popunjavanje) * PDF Dopis (informacije o usavršavanju)

Autor: Dario Mezulić

Podijelite članak na

newspaper templates - theme rewards