Seminar 3.4.2020 – NAJNOVIJA PRAKSA DKOM-a
sij22

Seminar 3.4.2020 – NAJNOVIJA PRAKSA DKOM-a

Odgađa se redovito usavršavanje iz javne nabave koje se trebalo održati 15.5.2020. Novo održavanje (po istoj temi) predviđeno je za 4.9.2020. *** Ivula d.o.o. organizira jednodnevni seminar iz područja javne nabave koji će se održati 3.4.2020. u Puli. NAJNOVIJA PRAKSA DKOM-a   8 nastavnih sati Raspored programa Vrijeme Područje izobrazbe 9:00 – 10:30 2 nastavna sata  Praksa Državne komisije za kontrolu postupaka javne...

Više
Seminar 8.11.2019 – Upravljanje rizicima u javnoj nabavi s naglaskom na EU projekte (ex-ante i ex-post provjere)
ruj30

Seminar 8.11.2019 – Upravljanje rizicima u javnoj nabavi s naglaskom na EU projekte (ex-ante i ex-post provjere)

Ivula d.o.o. organizira jednodnevni seminar iz područja javne nabave koji će se održati 8.11.2019. u Puli. UPRAVLJANJE RIZICIMA U JAVNOJ NABAVI S NAGLASKOM NA EU PROJEKTE (ex-ante i ex-post provjere)   8 nastavnih sati Raspored programa Vrijeme Područje izobrazbe 9:00 – 10:30 2 nastavna sata  Rizici i odgovornosti naručitelja u postupcima javne nabave Obveze naručitelja prije pokretanja postupka javne nabave (plan nabave,...

Više
Seminar 20.9.2019 – Najnovija praksa DKOM-a
kol30

Seminar 20.9.2019 – Najnovija praksa DKOM-a

Ivula d.o.o. organizira jednodnevni seminar iz područja javne nabave koji će se održati 20.9.2019. u Puli. NAJNOVIJA PRAKSA DKOM-a 8 nastavnih sati Raspored programa Vrijeme Područje izobrazbe 9:00 – 10:30 2 nastavna sata  Praksa Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave Na što Naručitelji trebaju obratiti pozornost kod izrade uvjeta i zahtjeva u Dokumentaciji o nabavi Najčešće pogreške u Dokumentaciji o nabavi i...

Više
Seminar 7.6.2019 – Pregled i ocjena ponuda u postupku javne nabave – praktična radionica s vježbom
svi06

Seminar 7.6.2019 – Pregled i ocjena ponuda u postupku javne nabave – praktična radionica s vježbom

Ivula d.o.o. organizira jednodnevni seminar iz područja javne nabave koji će se održati 7.6.2019. u Puli. Korak po korak do uspješne javne nabave 8 nastavnih sati Raspored programa Vrijeme Područje izobrazbe 9:00 – 10:30 2 nastavna sata  Osnove za isključenje gospodarskog subjekta- najčešće pogreške u praksi (prvi dio) zakonodavni okvir i primjena- osvrt na pregled i ocjenu ponuda Vježba- pregled i ocjena ponuda (prvi dio)...

Više
Seminar 8.3.2019 – Korak po korak do uspješne javne nabave
sij22

Seminar 8.3.2019 – Korak po korak do uspješne javne nabave

Ivula d.o.o. organizira jednodnevni seminar iz područja javne nabave koji će se održati 8.3.2019. u Puli. Korak po korak do uspješne javne nabave 8 nastavnih sati Raspored programa Vrijeme Područje izobrazbe 9:00 – 10:302 nastavna sata  Zašto je dokumentacija o nabavi važna? osvrt na odredbe dokumentacije o nabavi i ugovor o javnoj nabavi definiranje minimalnih razina uvjeta sposobnosti- što se smatra diskriminatornim?...

Više
Seminar 23.11.2018 – Najnovija praksa DKOM-a
lis25

Seminar 23.11.2018 – Najnovija praksa DKOM-a

Ivula d.o.o. organizira jednodnevni seminar iz područja javne nabave koji će se održati 23.11.2018. u Puli. NAJNOVIJA PRAKSA DKOM-a 8 nastavnih sati Raspored programa Vrijeme Područje izobrazbe 9:00 – 10:302 nastavna sata  Načela javne nabave (prvi dio) Praksa Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave Najčešće pogreške u Dokumentaciji o nabavi i preporuke za njihovo otklanjanje kroz najnoviju praksu DKOM-a Predavači:...

Više

newspaper templates - theme rewards