Radionica 15.3.2024 – Praktični prikaz pripreme i provedbe otvorenog postupka tepodnošenja ponuda kroz novu platformu EOJN RH

Praktični prikaz pripreme i provedbe otvorenog postupka tepodnošenja ponuda kroz novu platformu EOJN RH

Raspored programa (8 nastavnih sati)

Predavanje – vrijeme Raspored predavanja

 

Predavači – stručne osobe

 

8:30 – 9:00 Registracija sudionika
 

9:00  – 10:30

Plan nabave i prethodno savjetovanje

·       Priprema i izrada Plana nabave

·      Izmjena i dopuna Plana nabave

·      Priprema prethodnog savjetovanja

·            Povezivanje s Planom nabave

·            Objava prethodnog savjetovanja

·            Zaprimanje primjedbi i prijedloga GS

·            Kreiranje i objava izvješća

Nada Gunjača
10:30 –10:45 Pauza
10:45 –12:15 Priprema otvorenog postupka javne nabave

·                 Povezivanje na prethodno savjetovanje

·                  Unos početnih parametara postupka i kreiranje općeg dijela DON-a i ESPD zahtjeva

·                  Priprema postupka i dokumentacije te kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta te kriterija za odabir ponude

·                 Objava postupka

·                 Izmjena postupka i dokumentacije

Marijan Vundać

 

12:15 –13:00 Pauza za ručak
13:00 –14:30 Podnošenje ponuda -ponuditelji

·        Preuzimanje Dokumentacije o nabavi

·        Podnošenje zahtjeva  za pojašnjenje

·        Priprema ponuda

·        Kreiranje ESPD odgovora isključivo kroz EOJN RH

·        Podnošenje ponude

·        Pristupanje stranici automatskog otvaranja ponuda

Nada Gunjača
14:30 –14:45 Pauza
Prijavnica * PDF Prijavnica (za ručno popunjavanje) * PDF Dopis (informacije o usavršavanju)

Autor: Dario Mezulić

Podijelite članak na

newspaper templates - theme rewards