Seminar 2.6.2023 – Javna nabava – pitanja i odgovori kroz rješenja DKOM-a

Javna nabava – pitanja i odgovori kroz rješenja DKOM-a

Raspored programa (8 nastavnih sati)
Vrijeme Područje izobrazbe
9:00 – 10:30

(90 minuta/ 2 nastavna sata)

 

Kratki prikaz ciklusa javne nabave prema Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/2016, 114/2022)

 • Plan nabave i registar ugovora
 • Procijenjena vrijednost nabave, financijski pragovi
 • Prethodna savjetovanja, istraživanje tržišta
 • Izuzeća u javnoj nabavi
 • Vrste, odabir i početak postupka javne nabave
 • Tehnike i instrumenti za elektroničku i zbirnu nabavu
 • Posebni režimi nabave
 • Provedba postupka – povjerenstvo, sukobi interesa
 • Određivanje rokova
 • Pravna zaštita
 • Objavljivanje i transparentnost
 • Statistička izvješća

PPT, Pitanja i odgovori, rasprava
Predavačica: Mirjana Čusek-Slunjski

10:30-10:45 Stanka
10:45 – 12:15

(90 minuta/2 nastavna sata)

 

 

Aktualnosti iz prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i Visokog upravnog suda

 • Prikaz aktualnih rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i Visokog upravnog suda

PPT, Pitanja i odgovori, rasprava
Predavačica: Mirjana Čusek-Slunjski

12:15-13:00 Stanka
13:00 – 14:30

(90 minuta/2 nastavna sata)

 

Prikaz provedenih postupaka javne nabave

 • Prijenos iskustva iz provedenih postupaka javne nabave
 • Kako definirati tehničke specifikacije?
 • Poznavanje predmeta nabave kao preduvjet opravdanih zahtjeva u dokumentaciji o nabavi vezano uz uvjete ekonomske i financijske i tehničke i stručne sposobnosti
 • Jamstva
 • Podugovaratelji
 • Zahtjevi po posebnim propisima
 • Kako postaviti uvjete plaćanja (nakon kompletno izvršenog posla, sukcesivno tijekom ugovornog razdoblja ili sl.)
 • Trajanje ugovora o javnoj nabavi – kako odrediti i povezati s fazom izvršenja ugovora u kojoj su moguće situacije potrebne za produženje rokova
 • Primjeri ugovora za radove/robe/usluge iz provedenih postupaka javne nabave

PPT, Pitanja i odgovori, rasprava
Predavačica: Emina Lajtman

14:30 – 14:45 Stanka
14:45 – 16:15

(90 minuta/2 nastavna sata)

 

 • Praktičan prikaz rada s Elektroničkim oglasnikom javne nabave (objave, kreiranje ESPD obrasca, izmjene dokumentacija, obavijesti o izmjenama ugovora tijekom njegova trajanja)

PPT, Pitanja i odgovori, rasprava
Predavačica: Emina Lajtman

Prijavnica * PDF Prijavnica (za ručno popunjavanje) * PDF Dopis (informacije o usavršavanju)

Autor: Dario Mezulić

Podijelite članak na

newspaper templates - theme rewards