Seminar 13.5.2022 – Pregled najvažnijih točaka u pripremi i provedbi postupaka javne nabave s osvrtom na aktualnu praksu kontrolnih tijela DKOM-a, VUS-a i posredničkih tijela kod nabava sufinanciranih EU sredstvima
tra06

Seminar 13.5.2022 – Pregled najvažnijih točaka u pripremi i provedbi postupaka javne nabave s osvrtom na aktualnu praksu kontrolnih tijela DKOM-a, VUS-a i posredničkih tijela kod nabava sufinanciranih EU sredstvima

Pregled najvažnijih točaka u pripremi i provedbi postupaka javne nabave s osvrtom na aktualnu praksu kontrolnih tijela DKOM-a, VUS-a i posredničkih tijela kod nabava sufinanciranih EU sredstvima   Raspored programa (8 nastavnih sati) Vrijeme Područje izobrazbe 9:00 – 10:30 (90 minuta/2 nastavna sata) Od kuda krenuti kada nam predstoji raspisivanje postupka javne nabave? Plan nabave – donošenje, izrada, posebnosti kod...

Više
Seminar 25.3.2022 – Zakon o javnoj nabavi kroz praksu DKOM-a i VUS-a
sij26

Seminar 25.3.2022 – Zakon o javnoj nabavi kroz praksu DKOM-a i VUS-a

Zakon o javnoj nabavi kroz praksu DKOM-a i VUS-a   Raspored programa (8 nastavnih sati) Vrijeme Područje izobrazbe 1. sat (45 min)9:00 – 9:45  Žalbeni postupak – postupovne pretpostavke Postupovne pretpostavke Kada gospodarski subjekt nema pravni interes za izjavljivanje žalbe? Ima li odabrani ponuditelj pravo na žalbu? (Daria Duždević)   2. sat (45 min) 9:45 -10:30 Žalbeni postupak – prava i obveze stranaka Kako dobro...

Više
Seminar 17.12.2021 – Praksa DKOM-a i VUS-a u svezi sa institutima pregleda i ocjene ponuda sukladno ZJN 2016  i izvršenje ugovora o javnoj nabavi
stu24

Seminar 17.12.2021 – Praksa DKOM-a i VUS-a u svezi sa institutima pregleda i ocjene ponuda sukladno ZJN 2016 i izvršenje ugovora o javnoj nabavi

Praksa DKOM-a i VUS-a u svezi sa institutima pregleda i ocjene ponuda sukladno ZJN 2016  i izvršenje ugovora o javnoj nabavi   8 nastavnih sati Raspored programa Vrijeme Područje izobrazbe (90 min/2 školska sata) Primjena instituta pojašnjenja i upotpunjavanja ponude tumačenje i primjena u praksi izmjena ponude aktualna pitanja i odgovori primjeri iz prakse i odluke DKOM-a i VUS-a Izuzetno niska cijena tumačenje i primjena u...

Više
Seminar 26.11.2021 – Praksa DKOM-a i VUS-a u svezi sa institutima pregleda i ocjene ponuda sukladno ZJN 2016  i izvršenje ugovora o javnoj nabavi
lis08

Seminar 26.11.2021 – Praksa DKOM-a i VUS-a u svezi sa institutima pregleda i ocjene ponuda sukladno ZJN 2016 i izvršenje ugovora o javnoj nabavi

Odgađa se redovito usavršavanje iz javne nabave koje se trebalo održati 26.11.2021.  Novo održavanje (po istoj temi) predviđeno je za 17.12.2021.    Praksa DKOM-a i VUS-a u svezi sa institutima pregleda i ocjene ponuda sukladno ZJN 2016  i izvršenje ugovora o javnoj nabavi   8 nastavnih sati Raspored programa Vrijeme Područje izobrazbe (90 min/2 školska sata) Primjena instituta pojašnjenja i upotpunjavanja ponude tumačenje i...

Više
Seminar 10.9.2021 – Primjeri dobre prakse u propisivanju uvjeta tehničke i stručne sposobnosti za radove, robe i usluge
srp19

Seminar 10.9.2021 – Primjeri dobre prakse u propisivanju uvjeta tehničke i stručne sposobnosti za radove, robe i usluge

Primjeri dobre prakse u propisivanju uvjeta tehničke i stručne sposobnosti za radove, robe i usluge   8 nastavnih sati Raspored programa Vrijeme Područje izobrazbe 9:00 – 10:30 2 nastavna sata  Istraživanje tržišta – definiranje uvjeta tehničke i stručne sposobnosti u Dokumentaciji o nabavi Određivanje uvjeta tehničke i stručne sposobnosti po čl. 259. ZJN 2016 Kako odrediti minimalne uvjete tehničke i stručne sposobnosti...

Više
Seminar 9.6.2021 – Najnovija praksa DKOM-a
svi18

Seminar 9.6.2021 – Najnovija praksa DKOM-a

NAJNOVIJA PRAKSA DKOM-a   8 nastavnih sati Raspored programa Vrijeme Područje izobrazbe 9:00 – 10:30 2 nastavna sata  Praksa Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave Na što Naručitelji trebaju obratiti pozornost kod izrade uvjeta i zahtjeva u Dokumentaciji o nabavi Najčešće pogreške u Dokumentaciji o nabavi i preporuke za njihovo otklanjanje kroz najnoviju praksu DKOM-a Predavači: Anđelko Rukelj i Daria Duždević...

Više

newspaper templates - theme rewards