Seminar 6.9.2024 – Javna nabava – Prijenos iskustva iz primjene novog EOJN RH

Javna nabava – aktualnosti u javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj i EU

Raspored programa (8 nastavnih sati)

9:00 – 10:30

(90 mi9:00 – 10:30nuta/ 2 nastavna sata)

Pripremne radnje prije kreiranja dokumentacije o nabavi u EOJN RH – I dio

Općeniti prikaz nove platforme EOJN RH

Priprema dokumentacije o nabavi sukladno Pravilniku o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN, broj 65/17,75/20) – obvezni sadržaj koji je potrebno pripremiti za unos u sustavu EOJN RH:

1. Opći podaci
2. Podaci o predmetu nabave
3. Osnove za isključenje gospodarskog subjekta
4. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti)
5. Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi
6. Podaci o zahtjevu za sudjelovanje ili ponudi
7. Ostale odredbe

10:30 – 10:45

 

Stanka
10:45 – 12:15

(90 minuta/2 nastavna sata)

Pripremne radnje prije kreiranja dokumentacije o nabavi u EOJN RH – II dio

  • Prikaz dokumenata koje naručitelji pripremaju prije početka upisa podataka za pojedini postupak javne nabave u EOJN RH:

1. Opis poslova/projektni zadatak/tehničke specifikacije (razrada zahtjeva ovisno o tome nabavljamo li robu/radove/usluge)
2.Kriterij za odabir ponude (razrada zahtjeva ovisno o tome koristimo li relativni ili apsolutni model)
3. Prijedlog ugovora (razrada odredbi ovisno o tome ugovaramo li robu/radove/usluge)
4. Ostali zahtjevi po posebnim propisima čija se primjena utvrđuje za svaku pojedinu nabavu vezano uz to nabavljamo li robu/radove/usluge koji podliježu primjeni posebnih propisa
5. Ostale izjave i zahtjevi koje naručitelj traži i kreira samostalno ovisno o tome je li nabava sufinancirana EU sredstvima

12:15 – 13:00 Stanka
13:00 – 14:30

(90 minuta/2 nastavna sata)

Kreiranje dokumentacije o nabavi u EOJN RH – praktičan rad s EOJN RH do objave postupka

  • Izgled i sadržaj dokumentacije o nabavi na novom EOJN RH:

1. Upute za ponuditelje
2. Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskih subjekata
3. Opći podaci o postupku javne nabave
4. Kriteriji za odabir ponude
5. Tehničke specifikacije
6. Troškovnik
7. Prijedlog ugovora
8. Ostalo

  • Postupak izmjene dokumentacije i objave odgovora na upite zainteresiranih gospodarskih subjekata
  • Produženje roka za dostavu ponuda
14:30 – 14:45 Stanka
14:45 – 16:15

(90 minuta/2 nastavna sata)

  • Specifičnosti vezane uz postupak pregleda i ocjene ponuda na primjerima provedenih postupaka
  • Postupak pregleda i ocjene ponuda u novom EOJN RH – prikaz na primjerima iz prakse
  • Postupak slanja zahtjeva za pojašnjenja u novom EOJN RH – prikaz na primjerima iz prakse
  • Postupak izrade odluke o odabiru i/ili poništenju u novom EOJN RH – prikaz na primjerima iz prakse
  • Odobravanje zahtjeva za uvid u ponude u novom EOJN RH
Prijavnica * PDF Prijavnica (za ručno popunjavanje) * PDF Dopis (informacije o usavršavanju)

Autor: Dario Mezulić

Podijelite članak na

newspaper templates - theme rewards