Seminar 4.12.2015 – Usavršavanje u javnoj nabavi

Ivula d.o.o. organizira jednodnevni seminar iz područja javne nabave koji će se održati 4.12.2015. u Puli.

 SADRŽAJ PROGRAMA USAVRŠAVANJA

RASPORED (8 nastavnih sati)
9:00 – 10:30
(90 min/2 školska sata) 
Izazovi i mogućnosti e-nabave

 • Platforma Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina RH
 • Osnovni pojmovi i elementi e-nabave
 • Privatni i javni ključevi
10:30 – 10:45 Stanka za kavu
10:45– 12:15
(90 min/2 školska sata)
 • Priprema postupka za e-nabavu u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina RH
 • Priprema dokumentacije za e-nabavu u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina RH
 • Izrada troškovnika (standardizirani i nestandardizirani troškovnici)
12:15 – 13:15 Stanka za ručak
13:15 – 14:45
(90 min/ 2 školska sata)
 • Priprema i predaja e-ponude u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina RH
 • Kriptografska zaštita uveza ponuda
 • Zaprimanje i javno otvaranje e-ponuda
 • Zapisnik o javnom otvaranu e-ponude
14:45 – 15:00 Stanka
15:00 – 16:30
(90 min/ 2 školska sata)
 • Pregled i ocjena e-ponuda
 • Mogućnosti korištenja modula e-ocjena ponuda
 • Objava informacija o izjavljenoj žalbi – naručitelji
   

 SADRŽAJ PROGRAMA USAVRŠAVANJA

 

NAZIV PROGRAMA USAVRŠAVANJA Izazovi i mogućnosti e-nabave
DATUM ODRŽAVANJA PROGRAMA 4.12.2015
MJESTO ODRŽAVANJA PROGRAMA Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Pula Carrarina 5 , 52100, Pula
TRAJANJE PROGRAMA Jednodnevno predavanje /radionica (8 nastavnih sati)
KOTIZACIJA 1.000,00 kn (PDV uključen u cijenu.) U kotizaciju je uključen ručak, prezentacijski materijal, kolegij blok i olovka. Uplata na IBAN HR2723600001102362883 sa pozivom na broj 00 OIB platitelja.
PREDAVAČI Ovlašteni treneri javne nabave, stručne osobe s višegodišnjim iskustvom u praksi:  Daniela Banković
PLANIRANI BROJ POLAZNIKA PROGRAMA 50
Prijavnica * PDF Prijavnica (za ručno popunjavanje) * PDF Dopis (informacije o usavršavanju)

Autor: Dario Mezulić

Podijelite članak na

newspaper templates - theme rewards