Seminar 13.5.2022 – Pregled najvažnijih točaka u pripremi i provedbi postupaka javne nabave s osvrtom na aktualnu praksu kontrolnih tijela DKOM-a, VUS-a i posredničkih tijela kod nabava sufinanciranih EU sredstvima

Pregled najvažnijih točaka u pripremi i provedbi postupaka javne nabave s osvrtom na aktualnu praksu kontrolnih tijela DKOM-a, VUS-a i posredničkih tijela kod nabava sufinanciranih EU sredstvima

 

Raspored programa (8 nastavnih sati)
Vrijeme Područje izobrazbe
9:00 – 10:30

(90 minuta/2 nastavna sata)

Od kuda krenuti kada nam predstoji raspisivanje postupka javne nabave?

 • Plan nabave – donošenje, izrada, posebnosti kod postupaka koji su sufinancirani sredstvima EU
 • Sukobi interesa – obveza potpisivanja izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa
 • Donošenje odluke o osnivanju stručnog povjerenstva
 • Mogućnosti sudjelovanja potencijalnih ponuditelja u pripremi dokumentacije o nabavi i uz to povezani rizici i obveze naručitelja
 • Specifičnosti potrebe osiguravanja pravodobnog revizorskog traga za sve dokumente koji se kreiraju u jednom postupku javne nabave – zahtjevi posredničkih tijela u ex-post kontrolama
 • Istraživanje tržišta kao preduvjet postavljanja minimalnih uvjeta koji osiguravaju kvalitetan ugovor
10:30-10:45 Stanka

10:45 – 12:15

(90 minuta/2 nastavna sata)

Pregled najvažnijih točaka u pripremi dokumentacije o nabavi na primjeru provedenih postupaka javne nabave (USLUGE/ROBA/RADOVI) – I. Dio

 • Praktičan prikaz seta pitanja na koje je potrebno dati odgovor prije finalizacije dokumentacije o nabavi za USLUGE
 • Praktičan prikaz seta pitanja na koje je potrebno dati odgovor prije finalizacije dokumentacije o nabavi za ROBE
 • Praktičan prikaz seta pitanja na koje je potrebno dati odgovor prije finalizacije dokumentacije o nabavi za RADOVI
 • Specifičnosti vezane uz nabave sufinancirane EU sredstvima
 • Prikaz prijedloga ugovora za USLUGE/ROBE/RADOVE i prijenos iskustva vezano uz fazu izvršenja ugovora i zahtjeve koji se mogu postaviti vezano uz izmjene ugovora zbog povećanja cijena, obujma usluge/radova/dodatnih isporuka robe
12:15-13:00 Stanka

 


13:00 – 14:30

(90 minuta/2 nastavna sata)

Pregled najvažnijih točaka u pripremi dokumentacije o nabavi na primjeru provedenih postupaka javne nabave (USLUGE/ROBA/RADOVI) – II. dio

 • Praktičan prikaz seta pitanja na koje je potrebno dati odgovor prije finalizacije dokumentacije o nabavi za USLUGE
 • Praktičan prikaz seta pitanja na koje je potrebno dati odgovor prije finalizacije dokumentacije o nabavi za ROBE
 • Praktičan prikaz seta pitanja na koje je potrebno dati odgovor prije finalizacije dokumentacije o nabavi za RADOVI
 • Specifičnosti vezane uz nabave sufinancirane EU sredstvima
 • Prikaz prijedloga ugovora za USLUGE/ROBE/RADOVE i prijenos iskustva vezano uz fazu izvršenja ugovora i zahtjeve koji se mogu postaviti vezano uz izmjene ugovora zbog povećanja cijena, obujma usluge/radova/dodatnih isporuka robe
14:30-13:45 Stanka
14:45 – 16:15

(90 minuta/2 nastavna sata)

 • Prikaz aktualne prakse kontrolnih tijela: DKOM-a, VUS-a i posredničkih tijela kod nabava sufinanciranih EU sredstvima
NAZIV PROGRAMA USAVRŠAVANJA Pregled najvažnijih točaka u pripremi i provedbi postupaka javne nabave s osvrtom na aktualnu praksu kontrolnih tijela DKOM-a, VUS-a i posredničkih tijela kod nabava sufinanciranih EU sredstvima
DATUM ODRŽAVANJA PROGRAMA 13.5.2022.
MJESTO ODRŽAVANJA PROGRAMA Hotel Pula, Sisplac 31, Pula
TRAJANJE PROGRAMA Jednodnevno predavanje / radionica (8 nastavnih sati)
KOTIZACIJA 1.200,00 kn. U kotizaciju je uključen ručak, prezentacijski materijal, kolegij blok i olovka. Uplata na IBAN 2823900011101129496 sa pozivom na broj 00 OIB platitelja.
PREDAVAČI Ovlašteni treneri javne nabave, stručne osobe s višegodišnjim iskustvom u praksi: Mirjana Čusek-Slunjski
PLANIRANI BROJ POLAZNIKA PROGRAMA 50
Prijavnica * PDF Prijavnica (za ručno popunjavanje) * PDF Dopis (informacije o usavršavanju)

Autor: Dario Mezulić

Podijelite članak na

newspaper templates - theme rewards