Seminar 20.5.2016 – Usavršavanje u javnoj nabavi

Ivula d.o.o. organizira jednodnevni seminar iz područja javne nabave koji će se održati 20.5.2016. u Puli.

 SADRŽAJ PROGRAMA USAVRŠAVANJA

RASPORED (8 nastavnih sati)
9:00 – 10:30
(90 min/2 školska sata) 
Aktualnosti u području javne nabave-uvod u temu

 • Usklađivanje javne nabave RH sa novim direktiva EU u području javne nabave
 • Zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave
 • Jedinstveni europski dokument za javnu nabavu
 • Sudjelovanje malih i srednjih poduzeća u postupcima javne nabave
10:30 – 10:45 Stanka za kavu
10:45– 12:15
(90 min/2 školska sata)
Odabir ekonomski najpovoljnije ponude (ENP)

 • Mogućnosti i izazovi primjene odabira ekonomski najpovoljnije ponude
 • Praksa DKOM-a vezana uz primjenu kriterija za odabir ENP
 • Modeli odabira ekonomski najpovoljnije ponude
12:15 – 13:15 Stanka za ručak
13:15 – 14:45
(90 min/ 2 školska sata)
Odabir ekonomski najpovoljnije ponude

 • Primjeri primjene kriterija za odabir ENP kroz dokumentaciju za nadmetanje
 • Određivanje kriterija i odabir ENP kroz dokumentaciju za nadmetanje-vježba
14:45 – 15:00 Stanka
15:00 – 16:30
(90 min/ 2 školska sata)
Aktualnosti u području nabave građevinskih radova

 • Posebni propisi u području gradnje u odnosu na zahtjeve javne nabave
 • Rizici i odgovornosti u pripremi postupaka javne nabave građevinskih radova
 • Određivanje pravne i poslovne sposobnosti u nabavi građevinskih radova
 • Određivanje tehničke i stručne sposobnosti u nabavi građevinskih radova
 • Ugovori o javnim radovima
   

 SADRŽAJ PROGRAMA USAVRŠAVANJA

 

NAZIV PROGRAMA USAVRŠAVANJA Aktualnosti u sustavu javne nabave: kriterij ekonomski najpovoljnije ponude, građevinski radovi
DATUM ODRŽAVANJA PROGRAMA 20.5.2016
MJESTO ODRŽAVANJA PROGRAMA Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Pula Carrarina 5 , 52100, Pula
TRAJANJE PROGRAMA Jednodnevno predavanje /radionica (8 nastavnih sati)
KOTIZACIJA 1.000,00 kn (PDV uključen u cijenu.) U kotizaciju je uključen ručak, prezentacijski materijal, kolegij blok i olovka. Uplata na IBAN HR2723600001102362883 sa pozivom na broj 00 OIB platitelja.
PREDAVAČI Ovlašteni treneri javne nabave, stručne osobe s višegodišnjim iskustvom u praksi:  Dušan Munđar, Mirjana Čusek-Slunjski
PLANIRANI BROJ POLAZNIKA PROGRAMA 50
Prijavnica * PDF Prijavnica (za ručno popunjavanje) * PDF Dopis (informacije o usavršavanju)

Autor: Dario Mezulić

Podijelite članak na

newspaper templates - theme rewards