Seminar 11.11.2016 – Usavršavanje u javnoj nabavi

Ivula d.o.o. organizira jednodnevni seminar iz područja javne nabave koji će se održati 11.11.2016. u Puli.

 SADRŽAJ PROGRAMA USAVRŠAVANJA

RASPORED (8 nastavnih sati)
9:00 – 10:30
(90 min/2 školska sata) 
Pravna zaštita po prijedlogu  novog Zakona o javnoj nabavi

 • Prikaz promjena u pravnoj zaštiti po novom prijedlogu Zakona o javnoj nabavi u odnosu na važeći  Zakon o javnoj nabavi   i to :
 • Žalba na dokumentaciju za nadmetanje
 • Žalba na postupak javnog otvaranja ponuda
 • Žalba na odluku o odabiru i/ili poništenju
 • Rokovi za predaju žalbe i sastavljanje očitovanja
 • Kako sastaviti očitovanje na žalbu?
 • Promjene u visini žalbenih naknada za pokretanje žalbenog postupka
 • Prikaz aktualnih slučajeva Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
10:30 – 10:45 Stanka za kavu
10:45– 12:15
(90 min/2 školska sata)
Uvjeti i načini dokazivanja sposobnosti ponuditelja po prijedlogu  novog Zakona o javnoj nabavi (ZOJN)

 • Što nam donosi novi Zakon o javnoj nabavi u području uvjeta i dokaza sposobnosti, po pitanju :
 • Pravne i poslovne sposobnosti
 • Ekonomske i financijske sposobnosti
 • Tehničke i stručne sposobnosti
 • Promjene u određivanju jamstva
 • Mehanizmi koji gospodarskim subjektima olakšavaju pristup nadmetanjima: Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi, engl. European Standard Procurement Document (ESPD) : što se potvrđuje EPSD-om, kako ga ispuniti?
12:15 – 13:15 Stanka za ručak
13:15 – 14:45
(90 min/ 2 školska sata)
Odabir ekonomski najpovoljnije ponude (ENP)

 • Pojam ekonomski najpovoljnije ponude
 • Određivanje kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude
 • Primjeri načina odabira ENP kroz dokumentacije za nadmetanje
 • Analiza osjetljivosti postavljenog modela za odabir ENP
14:45 – 15:00 Stanka
15:00 – 16:30
(90 min/ 2 školska sata)
Odabir ekonomski najpovoljnije ponude (ENP)

 • Praksa Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave vezana uz odabir ekonomski najpovoljnije ponude
 • Određivanje kriterija i odabir ENP – vježba
   

 SADRŽAJ PROGRAMA USAVRŠAVANJA

 

NAZIV PROGRAMA USAVRŠAVANJA Pravna zaštita po prijedlogu Novog Zakona o javnoj nabavi; Novi uvjeti i način dokazivanja sposobnosti; Metodologija izrade kriterija Ekonomski najpovoljnije ponude
DATUM ODRŽAVANJA PROGRAMA 11.11.2016
MJESTO ODRŽAVANJA PROGRAMA Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Pula Carrarina 5 , 52100, Pula
TRAJANJE PROGRAMA Jednodnevno predavanje /radionica (8 nastavnih sati)
KOTIZACIJA 1.000,00 kn (PDV uključen u cijenu.) U kotizaciju je uključen ručak, prezentacijski materijal, kolegij blok i olovka. Uplata na IBAN HR2723600001102362883 sa pozivom na broj 00 OIB platitelja.
PREDAVAČI Ovlašteni treneri javne nabave, stručne osobe s višegodišnjim iskustvom u praksi:  Dušan Munđar, Mirjana Čusek-Slunjski
PLANIRANI BROJ POLAZNIKA PROGRAMA 50
Prijavnica * PDF Prijavnica (za ručno popunjavanje) * PDF Dopis (informacije o usavršavanju)

Autor: Dario Mezulić

Podijelite članak na

newspaper templates - theme rewards