Seminar 10.9.2021 – Primjeri dobre prakse u propisivanju uvjeta tehničke i stručne sposobnosti za radove, robe i usluge
srp19

Seminar 10.9.2021 – Primjeri dobre prakse u propisivanju uvjeta tehničke i stručne sposobnosti za radove, robe i usluge

Primjeri dobre prakse u propisivanju uvjeta tehničke i stručne sposobnosti za radove, robe i usluge   8 nastavnih sati Raspored programa Vrijeme Područje izobrazbe 9:00 – 10:30 2 nastavna sata  Istraživanje tržišta – definiranje uvjeta tehničke i stručne sposobnosti u Dokumentaciji o nabavi Određivanje uvjeta tehničke i stručne sposobnosti po čl. 259. ZJN 2016 Kako odrediti minimalne uvjete tehničke i stručne sposobnosti...

Više

newspaper templates - theme rewards