Seminar 15.9.2023 – Javna nabava – pitanja i odgovori kroz rješenja DKOM-a
kol05

Seminar 15.9.2023 – Javna nabava – pitanja i odgovori kroz rješenja DKOM-a

Javna nabava – pitanja i odgovori kroz rješenja DKOM-a Raspored programa (8 nastavnih sati) 9:00 – 9:45 1. sat (45 min) Aktualnosti u pravnoj zaštiti pravni interes – izmjena prakse DKOM-a izbor odluka DKOM-a (načela javne nabave, razlozi za poništenje postupka javne nabave i dr.) Daria Duždević 9:45 -10:30 2. sat (45 min) Najčešće greške u izradi dokumentacije o nabavi nejasna, dvojbena i kontradiktorna DoN opis predmeta nabave...

Više

newspaper templates - theme rewards