Seminar 12.9.2014 – Usavršavanje u javnoj nabavi

Sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (NN 06/2012) Ivula d.o.o. organizira jednodnevni seminar koji će se održati 12.9.2014 u Puli sa programom:

 PODACI O PROGRAMU USAVRŠAVANJA

NAZIV PROGRAMA USAVRŠAVANJA 1. Ekonomski najpovoljnija ponuda (2 šk. sata)
2. Nabava odvjetničkih usluga (2 šk. sata)
3. Oslanjanje na tuđu sposobnost (2 šk. sata)
4. Nove Direktive u javnoj nabavi (2 šk. sata)
DATUM ODRŽAVANJA PROGRAMA 12.9.2014.
MJESTO ODRŽAVANJA PROGRAMA Zajednica Talijana Pula, Carrarina ulica 1, 52100, Pula
TRAJANJE PROGRAMA Jednodnevno predavanje /radionica (8 nastavnih sati)
KOTIZACIJA 1.000 kn (PDV uključen u cijenu.) U kotizaciju je uključen ručak, prezentacijski materijal, kolegij blok i olovka. Uplata na IBAN HR2723600001102362883 sa pozivom na broj 00 OIB platitelja.
PREDAVAČI Ovlašteni treneri javne nabave, stručne osobe s višegodišnjim iskustvom u praksi : Biljana Lerman i Iva Šuler
PLANIRANI BROJ POLAZNIKA PROGRAMA do popunjenja

Program usavršavanja odobren od Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav jvne nabave, Evidencijski broj: 2014-0074

 

SADRŽAJ PROGRAMA USAVRŠAVANJA

RASPORED (8 nastavnih sati)

9:00 – 10:30
(90 min/2 školska sata) 
Ekonomski najpovoljnija ponuda – primjeri kriterija i bodovanja

 • Razlika između kriterija za odabir ponuditelja (uvjeta sposobnosti) i kriterija za odabirponude
 • Primjeri presuda Europskog suda
 • Primjeri Rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka
10:30 – 11:00 Stanka za kavu
11:00– 12:30
(90 min/2 školska sata)
Nabava odvjetničkih usluga

 • Odabir odgovarajućeg postupka (otvoreni, ograničeni, pregovarački postupak ili postupak po čl. 44. ZJN-a)
 • Određivanje kriterija za odabir – najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda?
 • Odvjetničke usluge – predmet tržišnog natjecanja?
 • Određivanje roka važenja ugovora i procijenjene vrijednosti
 • Određivanje količina i tehničkih specifikacija, primjeri
 • Praksa DKOM-a
12:30 – 13:30 Stanka za ručak
13:30 – 15:00
(90 min/ 2 školska sata)
Oslanjanje na tuđu sposobnost

 • Dokazi sposobnosti
 • Kada se možemo osloniti na sposobnost drugog subjekta
 • Kako se pravilno osloniti – koje dokaze priložiti
 • Oslanjanje na podizvoditelja/člana zajednice ponuditelja
 • Praksa DKOM-a
15:00 – 16:30
(90 min/ 2 školska sata)
Nove Direktive o javnoj nabavi

 • Stupanje na snagu Direktiva
 • Najznačajnije izmjene u odnosu na dosadašnje uređenje
 • Rok za implementaciju odredbi Direktiva u nacionalno zakonodavstvo
Prijavnica * PDF Prijavnica (za ručno popunjavanje) * PDF Dopis (informacije o usavršavanju)

Autor: Dario Mezulić

Podijelite članak na

newspaper templates - theme rewards