Seminar 30.1.2015 – Usavršavanje u javnoj nabavi

Ivula d.o.o. organizira jednodnevni seminar iz područja javne nabave koji će se održati 30.1.2015. u Puli.

 SADRŽAJ PROGRAMA USAVRŠAVANJA

NAZIV PROGRAMA USAVRŠAVANJA 1. Bagatelna nabava (2 šk. sata)
2. Jamstva u javnoj nabavi (2 šk. sata)
3. Upravljanje ugovorima (2 šk. sata)
4. Praktična primjena čl. 92 ZJN-a (2 šk. sata)
DATUM ODRŽAVANJA PROGRAMA 30.1.2015.
MJESTO ODRŽAVANJA PROGRAMA Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Pula, Carrarina 5, 52100 Pula
TRAJANJE PROGRAMA Jednodnevno predavanje /radionica (8 nastavnih sati)
KOTIZACIJA 1.000 kn (PDV uključen u cijenu.) U kotizaciju je uključen ručak, prezentacijski materijal, kolegij blok i olovka. Uplata na IBAN HR2723600001102362883 sa pozivom na broj 00 OIB platitelja.
PREDAVAČI Ovlašteni treneri javne nabave, stručne osobe s višegodišnjim iskustvom u praksi: Biljana Lerman, Iva Šuler
PLANIRANI BROJ POLAZNIKA PROGRAMA 50

Program usavršavanja odobren od Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav jvne nabave, Evidencijski broj: 2014-0187

 

SADRŽAJ PROGRAMA USAVRŠAVANJA

 

RASPORED (8 nastavnih sati)

9:00 – 10:30
(90 min/2 školska sata) 
Bagatelna nabava

 • kako provoditi postupke bagatelne nabave
 • komunikacija s gospodarskim subjektima
 • kako izbjeći sukob interesa kod ugovaranja
 • primjer internog akta
10:30 – 11:00 Stanka za kavu
11:00– 12:30
(90 min/2 školska sata)
Jamstva u javnoj nabavi

 • vrste jamstava u javnoj nabavi
 • pravilno postupanje s jamstvom za ozbiljnost ponude
 • prikladnost korištenja pojedinih vrsta jamstava
 • naplata jamstava
 • jamstva i fiskalna odgovornost
12:30 – 13:30 Stanka za ručak
13:30 – 15:00
(90 min/2 školska sata)
Upravljanje ugovorima:

 • što je upravljanje ugovorima- definicija, aktivnosti, rizici
 • izmjene ugovora- zašto dolazi do izmjena, utjecaj izmjena, bitne i nebitne izmjene
 • izvršavanje ugovora o javnoj nabavi- učinci i uvjeti ugovora, rješavanje sporova
 • mjerenje izvršenja ugovora
15:00 – 16:30
(90 min/2 školska sata)
Praktična primjena čl.92. ZJN-a:

 • kada i što je moguće upotpunjavati u ponudi
 • u odnosu na što je moguće tražiti pojašnjenje Ponude
 • što se smatra pogreškom, nedostatkom, nejasnoćom
 • praksa DKOM-a
Prijavnica * PDF Prijavnica (za ručno popunjavanje) * PDF Dopis (informacije o usavršavanju)

Autor: Dario Mezulić

Podijelite članak na

newspaper templates - theme rewards